Kruimelpad

Nieuwsbericht

NMa: DLC krijgt nu nog geen capaciteit van ProRail op hoofdspoor Budel-Weert

06-09-2006

ProRail kan niet verweten worden dat het geen capaciteit beschikbaar heeft gesteld aan Dillen & Le Jeune Cargo NV voor vervoer over het traject Budel-Weert. Dat heeft de NMa geoordeeld in een geschil tussen goederenvervoerder Dillen & Le Jeune Cargo en de beheerder van het spoor ProRail. Wel had ProRail DLC sneller en beter moeten informeren.

Dillen heeft al in december 2004 een aanvraag ingediend voor capaciteit op het baanvak Budel-Weert. ProRail heeft dit verzoekt tot dusverre niet ingewilligd vanwege de onveilige situatie op het spoor. DLC betreurt dit omdat zij daardoor op minder efficiënte wijze goederenvervoer over het hoofdspoor kan verrichten.

De Inspectie van Verkeer en Waterstaat onderstreept dat de situatie onveilig is. Om de capaciteit toe te kennen op het baanvak zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk, aldus de Inspectie. Voor deze herstelwerkzaamheden, die ongeveer drie weken duren, zijn ontheffingen nodig van onder andere de omliggende gemeenten in verband met het geluid dat bij die tijdelijke werkzaamheden wordt geproduceerd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de betrokken aannemer en ProRail hebben de omliggende gemeenten deze ontheffingen nog steeds niet verstrekt. ProRail was en is daardoor tot dusverre niet in staat gesteld om het onderhoud aan het hoofdspoor op het traject Budel-Weert uit te laten voeren. Het traject maakt onderdeel uit van de zogenoemde IJzeren Rijn. België heeft een verzoek gedaan aan Nederland tot reactivering van de IJzeren Rijn.

De NMa concludeert dat ProRail weliswaar de zorg draagt voor het toegankelijk en veilig houden van het baanvak, maar dat het haar niet verweten kan worden dat zij deze noodzakelijke werkzaamheden nog niet heeft laten uitvoeren. ProRail heeft alles in het werk gesteld om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, maar heeft voor de uitvoering geen toestemming gekregen van de betrokken overheden.

Wel is de NMa tot het oordeel gekomen dat ProRail de zogenaamde korte termijn-aanvraag voor capaciteit in vijf dagen had moeten afhandelen en Dillen beter had moeten informeren over de situatie rondom het baanvak Budel-Weert. Zo had ProRail in de Netverklaring, waarin ProRail onder andere aangeeft welke capaciteit kan worden aangevraagd, moeten aangeven dat het baanvak niet voor gebruik beschikbaar was. Omdat de Netverklaring inmiddels is aangepast, wordt aan ProRail geen sanctie meer opgelegd.