Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa presenteert voorlopige plannen 2007

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) presenteert vandaag haar voornemens voor 2007. De toezichthouder is onder meer van plan zich speciaal te richten op markten met slechts enkele aanbieders.

Dit maakt de NMa bekend in een vandaag verschenen consultatiedocument. De toezichthouder nodigt belangstellenden uit een reactie te geven op de voorgenomen accenten in het toezicht, op basis waarvan de NMa haar plannen definitief vaststelt in de NMa Agenda 2007.

'Ook in 2007 willen wij de voordelen van gezonde concurrentie maximaal ten goede laten komen aan ondernemingen en consumenten,' aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. Om dat zo effectief mogelijk te doen heeft de NMa een aantal prioriteiten voor 2007 vastgesteld. Extra aandacht gaat uit naar markten met slechts enkele aanbieders (oligopolies). De NMa komt hiermee tegemoet aan een wens die in de Tweede Kamer leeft.

De NMa wil ook dat meer bedrijven die in de fout zijn gegaan, zich vrijwillig melden, in ruil voor boetevermindering of zelfs boetevrijstelling. Daarom gaat de NMa in 2007 na hoe zij de zogenaamde clementieregeling verder kan verbeteren. De NMa overweegt tevens aandacht te besteden aan de relatie tussen mededinging, intellectueel eigendomsrecht en innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven.

De NMa houdt algemeen mededingingstoezicht op alle sectoren van de Nederlandse economie. Zij heeft haar onderzoeksportefeuille vernieuwd. Het consultatiedocument noemt enkele sectoren. De toezichthouder benadrukt dat alle sectoren aan een onderzoek kunnen worden onderworpen als daar aanleiding toe bestaat. De stijgende trend in het aantal fusies en overnames betekent dat de NMa volgend jaar ook veel activiteiten voorziet in het concentratietoezicht.

De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa houdt specifiek toezicht op de energiemarkt. De DTe ziet het bijdragen aan het consumentenvertrouwen als een van de prioriteiten voor 2007, omdat dit leidt tot meer switchgedrag en daarmee tot concurrentieprikkels. De Vervoerkamer houdt toezicht op Schiphol, de spoorsector en openbaar vervoer verricht door gemeentelijke vervoerbedrijven. In 2007 zullen voor het eerst klachten over de tarieven van Schiphol in behandeling worden genomen.

In het consultatiedocument worden belanghebbenden en geïnteresseerden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen keuzes van de NMa. Reacties op dit consultatiedocument kunnen tot uiterlijk 3 november 2006 aan de NMa worden gestuurd. Hieronder treft u het consultatiedocument aan.

 

Zie ook