Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa brengt concurrentierisico s nieuw OV-betalingssysteem in kaart

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in een informele zienswijze twee risico's voor de concurrentie gesignaleerd in het OV-chipkaartsysteem, het nieuwe betalingssysteem voor het openbaar vervoer.

De NMa zag een risico in het ontbreken van een onafhankelijke beroepsmogelijkheid voor OV-bedrijven als toelating wordt geweigerd tot het OV-chipkaartsysteem door Trans Link Systems (TLS). Op basis van deze constatering heeft TLS een onafhankelijke arbitrageregeling ingevoerd, waar onder andere niet toegelaten OV-bedrijven terecht kunnen met klachten. Een ander risico betreft de positie van Nederlandse Spoorwegen (NS) binnen TLS. De positie van NS geeft de spoorwegonderneming mogelijk een belangrijke invloed op toetreding van concurrenten van NS tot het betalingssysteem, dat naar verwachting de standaard wordt voor betalingen in het openbaar vervoer.

TLS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het systeem en is een samenwerkingsverband van vijf OV-bedrijven: NS, Connexxion, GVB, RET en HTM. Daarnaast beoordeelt TLS verzoeken tot toelating tot het betalingssysteem. Het OV-chipkaartsysteem wordt het nieuwe betalingssysteem voor het openbaar vervoer. De Minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens om de huidige strippenkaarten en treinkaartjes af te schaffen uiterlijk op 1 januari 2009. De NMa heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat in een brief op de hoogte gesteld van haar zienswijze.

NS bezit 55% van de aandelen in TLS. De spoorwegonderneming kan hierdoor een beslissende invloed hebben op de directie van TLS via de algemene vergadering van aandeelhouders. In de informele zienswijze wijst de NMa op de bijzondere verantwoordelijkheid van NS om te waarborgen dat de directie van TLS op onafhankelijke wijze kan beslissen over de invulling van de toelatingsvoorwaarden van het OV-chipkaartsysteem. De toegang tot het OV-chipkaartsysteem wordt in de praktijk een voorwaarde voor het verlenen van OV-diensten. Toegang tot het systeem voor bestaande aanbieders en voor nieuwe toetreders mag daarom niet op oneigenlijke gronden worden ontzegd of bemoeilijkt.

De NMa heeft de informele zienswijze opgesteld op verzoek van TLS en NS. Beide partijen hebben zich coöperatief en transparant opgesteld tijdens de procedure. TLS en de betrokken OV-bedrijven zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor naleving van de Mededingingswet. De informele zienswijze staat vanaf vandaag op de website van de NMa: www.acm.nl.

 

 

Bijlagen

Informele zienswijze OV-chipkaart (PDF - 163.79 KB)