Kruimelpad

NMa akkoord met overname Enertel door KPN

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft toestemming aan Koninklijke KPN N.V. (KPN) om Enertel N.V. (Enertel) over te nemen.

De toezichthouder constateert na onderzoek dat er als gevolg van de concentratie geen economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt in de telecommunicatiesector, die tot gevolg heeft dat de concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt belemmerd.

KPN en Enertel zijn actief in de telecommunicatiesector. KPN biedt zowel particuliere als zakelijke klanten producten en diensten aan op het gebied van spraaktelefonie (vast en mobiel), internet en digitale televisie. Enertel biedt telecommunicatiediensten aan zoals spraaktelefonie, datadiensten en internetdiensten. Zij is met name actief op de groothandelsmarkt. Enertel's Wireless Local Loop-vergunning, waarmee mobiele (data-)diensten kunnen worden aangeboden, maakt geen onderdeel uit van de transactie.

De belangrijkste markten waarop het gezamenlijke marktaandeel na de overname toeneemt, zijn de (groothandels)markten voor smalband-internettoegang en voor telefoonverkeer naar 0800/090x-nummers. Ook op de mogelijke markt voor 'hotspots' (draadloos internettoegang op specifieke locaties zoals hotels en vliegvelden) neemt het marktaandeel van KPN toe.

Op de markt voor smalband-internettoegang ('inbellen' via ISDN of analoge telefoonverbindingen) wordt de positie van KPN weliswaar versterkt, maar er zal geen economische machtspositie ontstaan, aldus de NMa. Zo neemt het gebruik van inbeIverbindingen zeer sterk af omdat consumenten steeds vaker overstappen naar een breedbandaansluiting (ADSL, kabel). Daarnaast heeft de NMa in haar onderzoek geconstateerd dat voldoende andere partijen blijven bestaan die voor internet service providers (ISP's) deze dienst (kunnen) verzorgen.

Uit het NMa-onderzoek blijkt verder dat ook op de markt voor 0800/090x-dienstverlening na de overname een voldoende aantal concurrenten actief is. Daarnaast is het voor partijen die reeds beschikken over een infrastructuur relatief gemakkelijk om op deze markt toe te treden. Ook bij het aanbieden van 'hotspots' heeft de NMa geen problemen geconstateerd. KPN ondervindt na de overname voldoende concurrentie, onder andere van andere (potentiƫle) aanbieders en van andere mogelijkheden voor eindgebruikers om draadloos toegang tot internet te verkrijgen.

De NMa heeft bij haar onderzoek OPTA geraadpleegd. In haar zienswijze onderschrijft OPTA de conclusies van de NMa.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.