Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa start toezicht op Schiphol

De NMa gaat met ingang van vandaag toezicht houden op tarieven en voorwaarden voor de luchtvaartactiviteiten die Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen aanbiedt.

De NMa bewaakt hiermee de positie van luchtvaartmaatschappijen aan de onderhandelingstafel met Schiphol. De nieuwe taak volgt uit de Wet luchtvaart die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen.

De NMa kijkt naar tarieven en voorwaarden van zogenaamde 'luchtvaartactiviteiten', die in totaal goed zijn voor ongeveer 60% van de omzet van Schiphol Group N.V. Hierbij gaat het om tarieven en voorwaarden voor landen, opstijgen, parkeren van vliegtuigen, bagageafhandeling en veiligheid. De NMa ziet erop toe dat tarieven en voorwaarden op kosten gebaseerd zijn en dat deze tarieven en voorwaarden niet onredelijk of discriminerend zijn. Schiphol zal de tarieven bovendien baseren op een toerekeningssysteem van kosten en opbrengsten, dat de goedkeuring van de NMa behoeft. Ook ziet de NMa toe op het consultatieproces, dat vooraf gaat aan de jaarlijkse wijziging van de tarieven. 'Deze taken geven ons de mogelijkheid de tarieven in de luchtvaart te bewaken, aldus Gert Zijl, lid van de Raad van Bestuur van de NMa. 'Uiteindelijk plukt de consument hier de vruchten van.' Tarieven voor 'niet- luchtvaartactiviteiten', zoals parkeertarieven voor consumenten, huurprijzen voor winkels en commercieel verhuurde kantoren op Schiphol, vallen buiten het toezicht van de NMa op grond van de Wet luchtvaart, maar binnen het toezicht in het kader van de Mededingingswet.

De NMa kan in de toekomst klachten van luchtvaartmaatschappijen over tarieven en voorwaarden in behandeling nemen. Luchtvaartmaatschappijen krijgen door de regulering van de kostentoerekening meer inzicht in de totstandkoming van de tarieven die Schiphol vraagt.

De Vervoerkamer houdt naast toezicht op de luchtvaartsector, ook toezicht op het spoor, en het openbaar vervoer over de weg.