Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: meer concurrentie tussen apothekers

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht toenemende concurrentie tussen apothekers. Brancheorganisatie KNMP en haar leden hebben na tussenkomst van de NMa een compliance-programma opgesteld. De NMa hoopt dat de maatregelen bijdragen aan de voorkoming van concurrentiebeperkingen zoals collectief onderhandelen en vestigingsbeleid dat nieuwe toetreders van de markt weert.

Een compliance-programma is, kort gezegd, een pakket van maatregelen en procedures om naleving van de Mededingingswet te verzekeren. Zo stelt de KNMP een zogenaamde compliance officer aan die een pro-actieve rol zal vervullen bij het voorkomen, onderzoeken en beëindigen van mogelijke concurrentiebeperkingen. De leden van de KNMP zijn verplicht om twijfelgevallen en inbreuken aan de compliance officer te melden. Daarnaast zal deze functionaris op eigen initiatief werknemers of leden mogen benaderen.

René Jansen, lid van de Raad van bestuur van de NMa: 'De apothekersbranche zet hiermee de naleving van de Mededingingswet nadrukkelijker op de agenda. Het gaat uiteindelijk om hoe apothekers in de praktijk met elkaar en met hun leveranciers en afnemers omgaan. De NMa blijft toezicht houden op het gedrag van de KNMP en apothekers en zal daarbij ook de toepassing van het compliance-programma volgen. Een dergelijk programma is geen vervanging van het toezicht van de NMa'.

De KNMP kwam tot de maatregelen nadat de NMa een onderzoek had gestart naar mogelijk concurrentiebeperkend gedrag van de KNMP en haar leden. De toezichthouder had hierover signalen ontvangen uit de markt. De NMa heeft besloten het onderzoek naar de KNMP en haar leden niet voort te zetten.

De zorgsector blijft een prioriteit in de NMa Agenda 2006. Ook dit jaar blijft de NMa alert op signalen die zij ontvangt, onder meer via haar tiplijn en blijft zij de zorgmarkt actief monitoren. Zij werkt hierbij samen met de Nederlandse Zorgautoriteit i.o..