Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bedrijfsleven anticipeert op fusiecontrole NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onderzocht wat het effect is van haar fusiecontrole. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 20 procent van de fusieplannen van ondernemers niet of in gewijzigde vorm doorgang vindt, omdat bedrijven en hun adviseurs bij de uitwerking ervan vooruitlopen op de verwachte reactie van de NMa. Gedurende het onderzoek werd een vijftiental mededingingsadvocaten van diverse kantoren door adviesbureau Twynstra Gudde geïnterviewd. De advocaten gaven aan de transparantie en voorspelbaarheid van de NMa-besluiten groot te vinden waardoor zij het verwachte optreden van de NMa goed weten in te schatten.

Ongeveer twaalf procent van de fusie- en concentratieplannen van bedrijven (15 fusies per jaar) gaat vanwege het anticipatie-effect door in gewijzigde vorm. Zo'n zes procent (7,5 per jaar) van de initiatieven wordt met name vanwege het anticipatie-effect door partijen zelf afgeblazen.

Het onderzoek geeft aan dat het anticipatie-effect in de loop der jaren is verbeterd. Bedrijven blijken vooruit te lopen op het verwachte optreden van de NMa door niet verder te concentreren en de status quo te handhaven of hun plannen aan het verwachte optreden van de NMa aan te passen.

Het volledige onderzoeksrapport is vanaf vandaag in zowel het Nederlands als Engels te vinden op de website van de NMa.

Geïnteresseerd in wat het Financieele Dagblad begin dit jaar schreef over het effect van het fusiecontrolebeleid van de NMa? Lees het artikel.