Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Scorekaart energie 1e kwartaal 2006: inzicht in tijdigheid facturen energiebedrijven

Klanten van energiebedrijven hebben het eerste kwartaal van 2006 na een verhuizing langer moeten wachten op hun factuur in vergelijking met het laatste kwartaal van 2005. Het percentage tijdig verstuurde rekeningen na een overstap (switch) naar een andere leverancier is nagenoeg gelijk gebleven. Ook het percentage tijdig verstuurde jaarafrekeningen is stabiel gebleven. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde scorekaart van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Als uitgangspunt hanteerde de NMa de consumentenaanvragen voor verhuizingen of switches in de maand december 2005.

Peter Plug, directeur Directie Toezicht Energie (DTe) licht de scores toe: 'De tijdigheid van voorschotnota's en eindafrekeningen bij verhuizingen heeft geleden onder de invoering van nieuwe systemen bij een aantal leveranciers. Deze leveranciers werken er hard aan om de problemen te verhelpen. Uiteraard blijven wij hun prestaties de komende maanden nauwlettend volgen. Afhankelijk van de scores in het volgende kwartaal zullen we beoordelen of maatregelen noodzakelijk zijn.'

Naast de scorekaart met energieleveranciers publiceert de toezichthouder voortaan ook een prestatieoverzicht dat inzicht geeft in de tijdigheid waarmee netbeheerders factureren. Ondanks het feit dat consumenten geen keuze kunnen maken voor hun netbeheerder, vindt DTe het belangrijk om ook deze factureerprestaties te publiceren. Door de prestaties transparant te maken worden de netbedrijven geprikkeld hun dienstverlening te verbeteren.

DTe vindt het van groot belang dat de consument in een geliberaliseerde energiemarkt inzicht heeft in de prestaties van de energiebedrijven. Daarom laat de toezichthouder ieder kwartaal op haar website zien hoe het per energiebedrijf is gesteld met de tijdigheid van het versturen van rekeningen aan consumenten. Vanaf vandaag zijn daar de scorekaarten over het eerste kwartaal van dit jaar te vinden. Aan de percentages op de scorekaarten is af te lezen of de energiebedrijven tijdig (binnen twee maanden) rekeningen versturen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.