Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa rondt sanctieprocedures bouw voor het eind van het jaar af

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) rondt de lopende sanctieprocedures in alle betrokken deelsectoren van de bouw in 2006 af. De toezichthouder verwacht het merendeel van de boetebesluiten in de versnelde procedures uiterlijk in juli te nemen. De besluiten in de reguliere procedures, die inmiddels voor alle deelsectoren zijn opgestart, volgen voor het einde van het jaar. De NMa blijft ook daarna toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector.

In de NMa-Agenda 2006 is aangegeven dat de bouw ook dit jaar een belangrijke sector in het werk van de NMa is. Zij is gericht op versterking van de naleving van de Mededingingswet, door het opsporen en beboeten van verboden prijsafspraken en ook door het bevorderen van compliance (nalevings)- en clementieprogramma's. Om de grote hoeveelheid lopende zaken voortvarend te kunnen afronden, volgt de NMa versnelde sanctieprocedures. Via de versnelde sanctieprocedures krijgen bedrijven de mogelijkheid om snel 'schoon schip' te maken. Zij kunnen dan rekenen op een lagere boete.

De NMa voltooide in 2005 al de versnelde sanctieprocedures in de grond-, wegen- en waterbouw (GWW) en de installatiesector. Ook rondde zij onderzoeken af in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), kabels en leidingen, groenvoorziening, straatstenen en betonproducten. Bedrijven waartegen rapport is opgemaakt en die hebben gekozen voor de versnelde procedure, krijgen uiterlijk in juli een besluit over de sanctie. Bedrijven buiten de versnelde procedure ontvangen een sanctiebesluit vóór de jaarwisseling.

'We liggen op schema', zegt Pieter Kalbfleisch. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa constateert dat de versnelde procedures hun vruchten afwerpen. 'Ik roep de bedrijven die nog niet meedoen aan de versnelde procedure op om zich alsnog aan te sluiten. De ondernemingen die een rapport hebben gekregen, ontvangen een besluit over de sanctie. Voor de sector en zeker voor de klanten van de sector is het van belang dat de markt werkelijk in beweging is en blijft. Wij zullen daarop blijven toezien.'

De NMa verwacht ook in 2007 nog bouwzaken te behandelen. Het zal hierbij met name gaan om bezwaar- en beroepzaken tegen boetebesluiten.