Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ziet mogelijkheden voor zorgmakelaars

Zorgmakelaars kunnen een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en –verzekeraars. Dit blijkt uit de aanvulling van de Richtsnoeren voor de zorgsector die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vastgesteld. Deze wijziging geeft aan wat binnen de kaders van de Mededingingswet de mogelijkheden voor zorgaanbieders zijn om met behulp van een zorgmakelaar te onderhandelen.

Een zorgmakelaar treedt op als bemiddelaar tussen een zorgaanbieder, zoals een huisarts of fysiotherapeut, en een zorgverzekeraar bij contractonderhandelingen. De zorgmakelaar kan hiermee veel administratief werk uit handen nemen van de zorgaanbieder. De zorgmakelaar geeft advies en verleent bijstand aan de zorgaanbieder. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op elk onderdeel van het contract.

De nieuwe richtsnoeren geven aan de hand van concrete voorbeelden aan wat wel en niet is toegestaan op grond van de Mededingingswet. Enkele voorbeelden van wat is toegestaan:

  • Vrije beroepsbeoefenaren binnen één onderneming, bijvoorbeeld een maatschap, onderhandelen met behulp van één zorgmakelaar.
  • Een groep concurrerende zorgaanbieders die onder de zogenoemde bagatelgrens blijft, onderhandelt met behulp van één zorgmakelaar. Maximaal acht concurrerende ondernemingen met een gezamenlijke omzet van EUR 908.000 of minder, vallen onder de bagatelgrens.
  • Zorgaanbieders die actief zijn op afzonderlijke geografische of productmarkten (bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen), onderhandelen met behulp van eenzelfde zorgmakelaar. Zij onderhandelen door middel van deze zorgmakelaar collectief met de zorgverzekeraars over tarieven en commerciële voorwaarden. Omdat zij niet met elkaar concurreren, mogen zij samen onderhandelen via dezelfde zorgmakelaar.
  • Concurrerende zorgaanbieders onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar en voldoen aan in de richtsnoeren uitgewerkte voorwaarden. Deze voorwaarden dienen te voorkomen dat het optreden van de zorgmakelaar ertoe leidt dat tussen zorgaanbieders concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld en afstemming van gedrag kan plaatsvinden.

De wet verbiedt concurrentiebeperkende afspraken en gedragingen. De inschakeling van een zorgmakelaar mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat concurrentiegevoelige informatie tussen concurrerende ondernemingen, die niet onder de bagatelgrens vallen, onderling wordt uitgewisseld.

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: 'Zorgmakelaars kunnen zorgaanbieders veel administratieve rompslomp uit handen nemen. Dat is een kwalitatief voordeel. Bovendien kunnen zorgaanbieders op verschillende geografische en productmarkten de krachten bundelen via de zorgmakelaar. Dat is eveneens een voordeel. Zo kunnen zij een stevige onderhandelingspositie innemen richting zorgverzekeraars'.

De NMa heeft zich bij de aanpassing van de richtsnoeren gebaseerd op de huidige praktijk in Nederland. Ook heeft zij gekeken naar de ervaringen van de Amerikaanse toezichthouder op de mededinging, de Federal Trade Commission (FTC). De Verenigde Staten kennen in dit kader de zgn. messenger.

De zorgsector is in 2006 een prioriteit van de NMa. De NMa zal ook in de toekomst de markt blijven volgen en zonodig de richtsnoeren zorg aanpassen op basis van ontwikkelingen in de praktijk.

 

 

Bijlagen

Wijziging paragraaf 3.4.2 van de Richtsnoeren voor de zorgsector - 21 februari 2006 (PDF - 102.28 KB)