Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Evaluatie 2006 Elektriciteits- en Gaswet

De komende maanden voert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een evaluatie uit van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Het uitvoeren van deze evaluatie is een wettelijke taak (op grond van artikel 80 Elektriciteitswet 1998 en artikel 66 Gaswet). Over de uitkomsten van de evaluatie rapporteert de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa in juni van dit jaar aan de Minister van Economische Zaken. De Minister zal vervolgens aan de Staten-Generaal rapporteren over de evaluatie.

De belangrijkste evaluatievragen zijn:

  1. In hoeverre zijn de met de wetten beoogde doelen daadwerkelijk gerealiseerd?
  2. Welke bijdrage hebben de wetten geleverd aan het realiseren van deze doelen?
  3. Wat zijn de baten en de lasten die de wetten veroorzaken?
  4. Welke overige effecten hebben de wetten teweeg gebracht die niet samenhangen met de doelen van de wetten?

De NMa hecht er aan om een goede invulling te geven aan de uitvoering van de evaluatie, waarbij onafhankelijkheid en kwaliteit belangrijke doelstellingen zijn.

Dit evaluatiekader heeft tot doel om duidelijk te maken op welke wijze de evaluatie wordt uitgevoerd en welke onderdelen van de wetten geƫvalueerd gaan worden.

Hieronder vindt u het definitieve evaluatiekader. Correspondentie over het evaluatiekader kan per e-mail worden gezonden, onder vermelding van zaaknummer 102213.

 

Bijlagen

Evaluatiekader E-wet en G-wet (PDF - 730.2 KB) Ministeriƫle Regeling Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet (PDF - 93.3 KB)