Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: onderhandelen met regiovertegenwoordiger in het kader van het budget valt buiten bereik Mededingingswet

De Mededingingswet is niet van toepassing op de onderhandelingen tussen ziekenhuizen, de dominante zorgverzekeraar in de regio en de regiovertegenwoordiger. Zorgverzekeraars mogen samen onderhandelen via een regiovertegenwoordiger omdat dit voor het vaststellen van het budget van zorginstellingen in het zogenaamde A-segment op dit moment noodzakelijk is. Dit blijkt uit een informele zienswijze die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft opgesteld op verzoek van het College tarieven gezondheidszorg / de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio).

Collectief overleg tussen verzekeraars en zorginstellingen leidt tot productie- en capaciteitsafspraken. De regiovertegenwoordiger vertegenwoordigt alle zorgverzekeraars, behalve de verzekeraar met het grootste marktaandeel, die zelf aan de onderhandelingstafel zit. Op basis van deze onderhandelingen stelt CTG/ZAio per ziekenhuis het budget vast. In het zogenaamde A-segment, met gereguleerde marktwerking, zijn zorgverzekeraars niet meer verplicht om een contract met elke zorginstelling af te sluiten (en vice versa).

De NMa stelt vast dat het collectieve overleg voortvloeit uit de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) en dat de Mededingingswet daarop niet van toepassing is.

Zorg is een prioriteit in de NMa- Agenda 2006. Ook dit jaar blijft de NMa alert op signalen die zij ontvangt en zal zij de zorgmarkt actief blijven monitoren. De NMa werkt bij het toezicht in de zorg samen met CTG/ZAio.

 

 

Bijlagen

Informele zienswijze regiovertegenwoordiging (zorgsector) (PDF - 92.11 KB)