Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Internationaal symposium merger simulation

Op 23 november a.s. organiseert de NMa een internationaal symposium: Simulation Models for Merger Cases: Theory and Practice. Doel van het symposium is het bij elkaar brengen en uitwisselen van kennis en praktijkervaringen over het gebruik van economische simulatiemodellen bij concentratiecontrole. Daarnaast fungeert het symposium als een informeel platform voor discussie over de toepassing van economische analyse in concentratiezaken in het algemeen. Het symposium is bedoeld voor wetenschappers en economen.

Voor het symposium zijn diverse prominente sprekers uitgenodigd van verschillende mededingingsautoriteiten en wetenschappelijke instellingen in Europa en de VS, zoals Gregory Werden (US Department of Justice) en Lars-Hendrik Röller (Chief Economist DG Competition). Dagvoorzitter van het symposium is Eric van Damme (Universiteit van Tilburg).

De sprekers houden lezingen en gaan met elkaar in discussie over verschillende onderwerpen binnen merger simulation. Onder meer komen vragen aan de orde als:

- Hoe heeft merger simulation zich de laatste jaren ontwikkeld?
- Wat kan Europa leren van de ervaringen in de VS?
- Wat is de huidige stand van zaken van merger simulation in de Europese praktijk?
- Wat kunnen we in de toekomst verwachten van merger simulation in Europese mededingingszaken?
- Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende simulatietechnieken?
- Wat kunnen we leren van Europese casestudy's?

Deelname aan het symposium is op invitatie. Voor algemene informatie over het symposium kunt u mailen.