Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatieverstrekking aan Belastingdienst: NMa verlengt reactietermijn bouwbedrijven

Het kabinet heeft besloten dat de NMa op voorhand geen informatie zal verstrekken aan de Belastingdienst met betrekking tot de zaken uit de bouwsector die onder de Richtsnoeren Clementietoezegging zijn aangemeld bij de NMa.

De directeur-generaal van de NMa, de heer Kalbfleisch, heeft aangegeven een oproep te doen aan de bedrijven die de NMa informatie hebben verstrekt, om aan de NMa toestemming te verlenen de informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. De brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over dit onderwerp vindt u terug op www.ez.nl. De brief met de oproep van de directeur-generaal van de NMa kunt u hier vinden.

De in de brief van de directeur-generaal van de NMa genoemde reactietermijn is verlengd tot 17 november 2004.

 

 

Documenten

Informatieverstrekking aan Belastingdienst: NMa verlengt reactietermijn bouwbedrijven (PDF - 73.75 KB)