Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies NMa inzake toegang tot de kabel voor KPN

Op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft de NMa een advies gegeven over het verzoek van KPN om toegang tot de kabel te verkrijgen. Om op basis van de Mededingingswet een onderneming die in het bezit is van een faciliteit tot toegang te verplichten is alléén het hebben van een economische machtspositie is niet voldoende. Daarvoor is ook vereist dat die faciliteit essentieel is, dat wil zeggen dat onontbeerlijk is voor het aanbieden van dienst(en) aan gebruikers. Er dient geen reëel en zelfs geen potentieel alternatief te bestaan. Aangezien ten tijde van het advies niet bekend was voor welke diensten KPN capaciteit bij de kabelmaatschappijen wil inhuren is de NMa uitgegaan van een situatie waarin KPN van plan zou zijn een pakket tv-zenders met ongeveer dezelfde samenstelling als een analoog standaardpakket digitaal via de kabel te distribueren. In een dergelijke situatie is het a prima vista niet aannemelijk dat de kabel voor deze dienst als een essentiële faciliteit kan worden aangemerkt. Dergelijke pakketten kunnen immers ook via andere infrastructuren zoals een DVB-T-netwerk aan gebruikers worden aangeboden. Aldus zou een eventuele weigering van toegang door een kabelbedrijf aan KPN in dit geval niet als misbruik van een economische machtspositie kunnen worden aangemerkt en derhalve zouden de kabelbedrijven in de geschetste situatie op basis van de Mededingingswet niet verplicht zijn toegang te verlenen aan KPN.

 

 

Meer in deze zaak