Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa consulteert samenleving over haar prioriteiten voor 2005

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) consulteert met dit consultatiedocument, evenals in 2004, de samenleving over haar voorgenomen aandachtsvelden en toezichtstrategie voor 2005. Voor het toezicht op naleving de Mededingingswet zijn dit de aandachtsgebieden: bouw, vrije beroepen, financiële sector en de zorgsector. Deze sectoren komen grotendeel overeen met die van 2004 vanwege de doorlooptijden van onderzoeken in sectoren en analyses van markten.

De energietoezichthouder DTe blijft de recent geliberaliseerde energiemarkt actief monitoren en aandacht geven aan het bevorderen van concurrentie op de gasmarkt. De Vervoerkamer zal zich richten op de nieuwe Spoorwegwet die naar verwachting op 1 januari in werking treedt. Dit toezicht zal gericht zijn op de nieuwe verhoudingen tussen de beheerder van de railinfrastructuur (ProRail) en de vervoerders op het spoor.

De NMa consulteert over de instrumenten die zij als toezichthouder kan inzetten om naleving door het bedrijfsleven te bevorderen en over de wijze waarop zij civiele handhaving bij haar prioritering kan betrekken. Naast een sanctie kan de NMa ook een waarschuwing geven, waarbij onmiddellijke beëindiging van de overtreding steeds het uitgangspunt is. De NMa ondersteunt de naleving door middel van voorlichting en door het stimuleren van bijvoorbeeld compliance regelingen. Reacties op dit consultatiedocument kunnen tot uiterlijk 8 oktober aan de NMa worden gestuurd.

 

Documenten

NMa consulteert samenleving over haar prioriteiten voor 2005 (PDF - 178.65 KB)