Kruimelpad

Advies monopoliepositie Rendac

Op verzoek van de Minister van LNV heeft de NMa haar visie gegeven op de monopoliepositie van Rendac, een verwerker van dierlijk restmateriaal. De NMa heeft aangegeven niet over aanwijzingen te beschikken dat Rendac haar economische machtspositie misbruikt. De NMa heeft de Minister van LNV voorts een tweetal overwegingen meegegeven die gebruikt kunnen worden bij de herziening van het destructiestelsel en het introduceren van (meer) marktwerking.