Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa vermoedt prijsafspraken bij tandtechnische laboratoria

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een onderzoek rapport opgemaakt tegen de branchevereniging van tandtechnische laboratoria, het Nederlands Tandtechnisch Genootschap (NTG), voor het geven van prijsadviezen aan haar leden en het stimuleren van de naleving daarvan. De NMa vermoedt dat het NTG hiermee de Mededingingswet heeft overtreden.

Na onderzoek heeft de NMa geconcludeerd, dat het NTG minstens twee maal per jaar een lijst met tarieven voor tandtechnische werkzaamheden publiceert en haar leden adviseert de tarieven van deze lijst te hanteren.

Prijsadviezen door een branchevereniging worden gezien als een vorm van prijsafspraken tussen de leden van die vereniging en zijn derhalve verboden. De gevolgen van dergelijke afspraken zijn hogere prijzen voor de afnemers en een verminderde prikkel tot kostenbesparing. Tandtechnische laboratoriumhouders dienen hun prijzen onafhankelijk van elkaar te bepalen. Zij dienen zonder onderlinge afspraken of coördinatie door de branchevereniging te dingen naar de gunst van hun afnemers, de tandartsen. Als tandtechnische laboratoriumhouders toch afspraken maken die de concurrentie beperken, dan is de patiënt daarvan uiteindelijk de dupe aangezien deze wordt geconfronteerd met een hogere tandartsrekening. Aangezien de leden van het NTG 70% tot 80% van de omzet in de branche vertegenwoordigen, gaat van deze prijsadviezen een merkbaar effect uit waardoor tandartsen en hun patiënten worden benadeeld. De onderzochte feiten hebben plaatsgevonden in de periode van

1 januari 1998 tot heden.

Het NTG kan nu op het rapport reageren. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of er een boete en/of een last onder dwangsom wordt opgelegd.