Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: TenneT moet gebrek transportcapaciteit aantonen

De netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, TenneT, moet aantonen dat zij over onvoldoende transportcapaciteit beschikt om een windmolenpark aan te sluiten op haar netwerk. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een geschil tussen regionaal netbeheerder Essent Netwerk en TenneT.

Essent Netwerk heeft, vanwege de aansluiting van een windmolenpark, TenneT verzocht elektriciteit te mogen invoeden op het hoogspanningsnet van TenneT via de aansluiting Vierverlaten. Op basis van de Elektriciteitswet 1998 geldt de verplichting dat, voor zover TenneT voor het gevraagde transport van elektriciteit geen capaciteit ter beschikking heeft, zij dit dient aan te tonen aan de hand van relevante technische gegevens. Daarnaast moet TenneT aangeven welke maatregelen zij neemt om de transportbeperking op te heffen. Dit is niet gebeurd. Hierdoor handelt TenneT in strijd met de Elektriciteitswet.

Momenteel neemt het aantal investeringsplannen voor het produceren van elektriciteit flink toe. Al deze plannen en de verzoeken aan de landelijke en regionale netbeheerders zorgen voor een schaarste aan capaciteit om de elektriciteit via het netwerk te transporteren. De NMa heeft Tennet en de regionale netbeheerders opgeroepen de informatie over de ontwikkeling van onder meer productie en afname van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen zodat het bestaande net effici├źnter gebruikt kan worden. Daarnaast benadrukt de NMa dat de netbeheerders de problemen gezamenlijk dienen op te lossen.