Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Scorekaart energie 2e kwartaal 2007: NMa richt zich op kwaliteit energierekeningen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is wederom tevreden over het hoge percentage rekeningen dat veel energieleveranciers en netbeheerders inmiddels structureel op tijd weet te verzenden. De scorekaart over het tweede kwartaal van 2007 laat marktgemiddelden zien die boven de gestelde norm liggen. Omdat de NMa het van groot belang vindt dat de consument in een geliberaliseerde energiemarkt inzicht heeft in de prestaties van de energiebedrijven, controleert zij naast tijdigheid dit jaar ook hoe het is gesteld met de correctheid van energierekeningen.

De energieleveranciers die onder de gestelde tijdigheidsnorm van 98% presteren, zitten veelal middenin trajecten waarbij een nieuw factureringssysteem wordt ingevoerd. Dit leidde tot verslechteringen in de tijdigheid van hun rekeningen. Met deze partijen is afgesproken dat zij uiterlijk in september van dit jaar volgens de gestelde norm presteren. De toezichthouder ziet bij ConsuWijzer vooralsnog geen toename in het aantal klachten over de tijdigheid van nota's. De energiebedrijven die nog onder de norm presteren, blijft de toezichthouder nauwlettend volgen.

De toezichthouder constateert verder dat energierekeningen over het algemeen te vaak fouten bevatten en dat klanten niet in staat zijn energierekeningen zelfstandig te controleren. Daarom controleert de NMa dit jaar wederom verstuurde rekeningen op correctheid. Steekproefsgewijs onderzoekt de NMa of op alle onderdelen van de nota de juiste tarieven in rekening worden gebracht en of het eindbedrag op de nota klopt. Indien de NMa onjuistheden signaleert, kan zij gepaste maatregelen treffen. Daarnaast is de toezichthouder met brancheorganisatie EnergieNed in gesprek over welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de controleerbaarheid van facturen voor consumenten te verbeteren. Hierbij vindt de NMa het van belang dat consumenten zelf het eindbedrag op hun rekening kunnen narekenen.

De scorekaarten over het tweede kwartaal van 2007 kunt u op deze pagina downloaden. Aan de percentages op de scorekaarten is af te lezen of de energiebedrijven tijdig (binnen twee maanden) rekeningen versturen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.

 

Bijlagen

Scorecard leveranciers tweede kwartaal 2007 (PDF - 77.04 KB) Scorecard netbeheerders tweede kwartaal 2007 (PDF - 76.67 KB)