Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: meer inkoopmogelijkheden voor adverteerders

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht dat adverteerders in de toekomst tegen lagere tarieven advertentieruimte kunnen inkopen. De Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) heeft op aandringen van de NMa het zogenaamde Stapelverbod afgeschaft. Dit verbod hield in dat uitgevers geen advertentiecontracten met meerdere adverteerders tegelijk mochten sluiten. De NMa heeft mede op basis van de toezegging van de ROTA besloten het onderzoek naar de ROTA niet voort te zetten.

'Door de afschaffing van het Stapelverbod (het verbod op het 'stapelen' van advertentieruimte) wordt het makkelijker voor adverteerders om inkoopcombinaties te vormen', aldus René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa. 'Door zo hun krachten te bundelen, zijn adverteerders in staat om hogere kortingen te bedingen bij de uitgevers. Hierdoor worden de advertentiekosten van bedrijven verminderd, wat tot lagere prijzen van hun producten en diensten kan leiden.' Het Stapelverbod had onder andere consequenties voor overheidsorganisaties. Zo wilden lagere overheden gezamenlijk advertentieruimte inkopen met de Rijksoverheid. Op die manier zouden lagere overheden kunnen profiteren van lagere tarieven en hierdoor individueel kosten kunnen besparen. Door het Stapelverbod werden deze plannen geblokkeerd.

De ROTA is een organisatie die regels opstelt voor de verkoop van advertentieruimte door de Nederlandse uitgevers. In dat kader heeft de ROTA de zogenaamde 'Regelen voor het Advertentiewezen' vastgesteld. Uitgevers hanteren deze regels als algemene voorwaarden voor de verkoop van advertentieruimte in Nederland. De NMa blijft de uitgeverijsector nauwlettend volgen. De beëindiging van het onderzoek naar de ROTA staat los van overig onderzoek in de uitgeverijsector.