Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boetes op wegens niet melden overname

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft twee boetes opgelegd van ieder EUR 18.000 aan Van Kerkhof en Visscher B.V. en Renault Rotterdam B.V. Dit wegens het niet tijdig melden van een overname in juli 2006.

Autodealer Van Kerkhof en Visscher B.V. heeft destijds autodealer Renault Rotterdam B.V. (100% eigendom van Renault Nederland N.V) overgenomen. Met het tekenen van de overnameovereenkomst kreeg Van Kerkhof en Visscher B.V. meteen de zeggenschap over die onderneming. Pas na het sluiten van deze overeenkomst hebben partijen de overname bij de NMa gemeld. In augustus 2006 heeft de NMa de overname alsnog goedgekeurd.

Op grond van de Mededingingswet is het verboden een overname te realiseren voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld. Met dit voorafgaande toezicht wordt voorkomen dat de concurrentie op een markt reeds wordt beïnvloed voordat de NMa een overname heeft kunnen toetsen op het mogelijk ontstaan of versterken van een economische machtspositie. De NMa legt een boete op, omdat het niet tijdig melden van een overname een ondermijning van het concentratietoezicht vormt.

Ondernemingen zijn verplicht een overname (of fusie/joint venture) te melden bij de NMa indien door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens EUR 30 miljoen én alle betrokken partijen tezamen een wereldwijde omzet hebben behaald van minstens EUR 113.450.000.

De maximumboete die de NMa kan opleggen voor deze overtreding van de Mededingingswet bedraagt nu EUR 22.500. Deze boete wordt, nu de Eerste Kamer onlangs akkoord is gegaan met de wijzigingen van de Mededingingswet, binnenkort verhoogd naar EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet van de onderneming. Hieruit blijkt dat ook de wetgever het belang van een goede naleving van de mededingingsregels onderschrijft.