Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa scoort 3,5 sterren bij internationaal onderzoek onder toezichthouders

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft 3,5 sterren gekregen in de jaarlijkse rubriek "Rating Enforcement" van het blad Global Competition Review (GCR). In 2005 scoorde de NMa 3,75 sterren (het hoogst haalbare resultaat is vijf sterren). De toezichthouder heeft autoriteiten in landen als Amerika, Groot Brittannië en de Europese Commissie boven zich maar deelt haar plaats met elf andere landen waaronder Canada en Frankrijk. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Deze positie betekent een nog steeds een prominente plaats in het geheel van autoriteiten, zoals ook in de afgelopen jaren het geval was. De verschillen tussen de autoriteiten worden steeds kleiner: "Er ontstaat steeds meer een gelijk speelveld. De verschillen qua analytische vaardigheden bij de leidende autoriteiten worden steeds kleiner", aldus de GCR in haar rapport, aldus de GCR in haar rapport.

De GCR onderkent in haar rapport dat de NMa een nieuwe onderzoeksportefeuille aan het opbouwen is (zonder focus op de bouwsector) en dat de NMa de zesde positie inneemt wat betreft de hoogte van de opgelegde boetes in verhouding tot het inwonertal van Nederland. Over het algemeen zijn Nederlandse mededingingsjuristen tevreden over de NMa, zeker in vergelijking met andere autoriteiten. Kritiek is er ook op de NMa. Volgens de GCR rondt de NMa te weinig misbruikzaken af en is de doorlooptijd voor de afronding van dergelijke zaken te lang. De NMa vraagt zich daarbij af of de GCR wel genoeg aandacht heeft voor alternatieve afdoening ('direct settlement') zoals een complianceprogramma of een structuurverandering in een sector. Deze manier van afdoen, die de Europese Commissie sinds kort expliciet op de agenda heeft staan, wordt reeds jarenlang succesvol toegepast door de NMa. Verder bestaat bij de GCR de indruk dat de NMa aan het bureaucratiseren is. Ook adviseert de GCR de toezichthouder om het juridisch trackrecord van zaken bij de rechter te verbeteren.

Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa over de resultaten: 'Het feit dat we een kwart ster minder hebben gekregen dan vorig jaar beschouwen we als een aanmoediging. Een aantal van de genoemde aandachtspunten vinden we reëel; sommige zijn in lijn met hetgeen de Algemene Rekenkamer eerder deze maand geconcludeerd heeft in haar rapport over het functioneren van de NMa. Zo is er ruimte voor verbetering van de doorlooptijden bij zaken. Wij proberen zo efficiënt mogelijk te werken voor het bedrijfsleven en onszelf door onze procedures waar mogelijk aan te scherpen en te professionaliseren. We besteden veel aandacht aan het verversen van onze onderzoeksportefeuille, we zijn en blijven actief op zoek naar nieuwe zaken, ook via nieuwe methoden. Misbruik van economische machtsposities heeft daarbij uiteraard onze aandacht, maar wij beoordelen alle zaken met het oog op het effect dat ons optreden heeft binnen de Nederlandse economie. Het belang voor de consument staat daarbij centraal. Ik loop er niet voor weg dat de NMa niet altijd haar zaken voor de rechter wint, maar ik bestrijd dat de NMa een slecht juridisch 'trackrecord' zou hebben. Daarbij dient bedacht te worden dat wij werken in een vakgebied (toezicht) en een rechtsgebied die in ontwikkeling zijn. Wij stuiten daarbij op grenzen die de rechter ons oplegt en daar doen we ons voordeel mee als lerende organisatie. Rechterlijke uitspraken pakken niet altijd positief, maar ook zeker niet altijd negatief voor ons uit. Kortom: de beoordeling van de CGR geeft ons de kans om nieuwe mogelijkheden voor verbetering te zien. We richten ons op innovatie, niet alleen van markten, maar ook van onszelf.'

GCR komt jaarlijks met een vergelijking van de mededingingsautoriteiten uit 38 landen. De sterren worden bepaald door de redactie van de GCR aan de hand van onderzoek onder een groot geselecteerd panel van mededingingsadvocaten, bedrijfsjuristen, economen en het oordeel van de mededingingsautoriteiten zelf.

 

 

Documenten

NMa scoort 3,5 sterren bij internationaal onderzoek onder toezichthouders (PDF - 145.48 KB)