Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa werkt samen met Staatstoezicht op de Mijnen voor veiligheid gastransport

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) draagt het toezicht op de veiligheid van het gastransport over aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Hiertoe tekenden zij op 16 april een samenwerkingsprotocol. Met dit protocol regelen beide organisaties de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

SODM voert al langere tijd toezicht uit op de veiligheid bij gastransport over gasproductieleidingen en is daarom bij uitstek gekwalificeerd om de kwaliteiten van de gasproductieleidingen en het landelijke en het regionale net te controleren. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa is verantwoordelijk voor de kwaliteitsregulering.

Deze regulering stimuleert netbeheerders van gas (en elektriciteit) om de kwaliteit van hun netwerken op peil te houden en niet te bezuinigen op onderhoud van de netwerken. DTe is als markttoezichthouder verheugd gebruik te kunnen maken van de technische expertise van de SODM.