Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa vraagt om reacties op conceptrichtsnoeren fusies en overnames

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept het bedrijfsleven, de advocatuur en andere organisaties op te reageren op haar concept van de Richtsnoeren Remedies bij voorgenomen fusies en overnames. Daarnaast vraagt de NMa om reacties op het voornemen om geen eigen richtsnoeren op te stellen met betrekking tot de beoordeling van horizontale fusies en overnames.

De conceptrichtsnoeren Remedies zijn een aanpassing van de Richtsnoeren Remedies die de NMa in 2002 heeft gepubliceerd. Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de Mededingingswet wordt aangepast. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De NMa past de Richtsnoeren Remedies eveneens op onderdelen aan op grond van ervaringen die zijn opgedaan in de Nederlandse en Europese praktijk. De Richtsnoeren Remedies geven inzicht in de inhoudelijke en procedurele vereisten voor het indienen van remedies (zie de huidige richtsnoeren uit 2002).

De NMa is van plan om geen eigen richtsnoeren op te stellen voor de beoordeling van horizontale concentraties. De Richtsnoeren van de Europese Commissie bieden voldoende houvast voor de beoordeling van horizontale concentraties. De NMa wil daarom, via een verwijzing, de huidige richtsnoeren van de Europese Commissie als uitgangspunt nemen voor haar beoordeling.

Belangstellenden kunnen hun reactie vóór 15 mei 2007 aanstaande per e-mail of schriftelijk sturen naar de NMa, ter attentie van de directeur Concentratiecontrole, onder vermelding van 'consultatie richtsnoeren concentratiecontrole'.

 

Bijlagen

Conceptrichtsnoeren Remedies april 2007 (PDF - 253.54 KB)