Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet energiebedrijf NRE Netwerk B.V.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft NRE Netwerk B.V. een boete opgelegd van EUR 180.000. Gebleken is dat dit bedrijf vanaf 1 januari 2006 tot eind september van datzelfde jaar de Elektriciteitswet 1998 heeft overtreden door herhaaldelijke keren een hoger eenmalig aansluittarief in rekening te brengen dan het toegestane maximumtarief.

NRE is als netbeheerder verplicht om iedereen, die daar om vraagt, te voorzien van een aansluiting op zijn netwerk. Deze verplichting is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998. Energietoezichthouder DTe, onderdeel van de NMa, ziet erop toe dat de netbeheerders, die van nature monopolist zijn in hun gebied, doelmatig handelen en diensten aan de markt leveren tegen redelijke door de NMa vastgestelde tarieven. Uit onderzoek van DTe bleek dat NRE herhaaldelijke keren voor een bepaalde categorie aansluiting in plaats van EUR 460,62 (het toegestane maximumtarief per aansluiting) EUR 589 in rekening bracht bij aangeslotenen. Inmiddels heeft NRE de tarieven aangepast en de teveel in rekening gebrachte bedragen terugbetaald.