Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Weg vrij voor marktkoppeling met Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft zijn goedkeuring verleend aan de regels die toestaan dat de energiebeurs van Nederland (APX) gekoppeld wordt aan de energiebeurzen van Duitsland en Noorwegen. Met deze goedkeuring wordt een zeer belangrijke stap gezet om tot één interne elektriciteitmarkt in Europa te komen waar de landelijke netbeheerders en elektriciteitsbeurzen van de Benelux, Frankrijk en Duitsland al sinds mei 2007 aan hebben gewerkt.

Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: 'De marktkoppeling leidt tot stabielere prijzen voor elektriciteit in Nederland en tot aanzienlijke maatschappelijke baten voor de Nederlandse economie. Door de marktkoppeling wordt alle Noordwest-Europese productie optimaal ingezet om zo tegen de laagste kosten in de vraag te voorzien. Om inzicht in deze baten te geven, hebben wij aan TenneT gevraagd om de maatschappelijke baten van de marktkoppeling voor consumenten en producenten maandelijks openbaar te maken. In deze publicatie moet TenneT ook inzicht geven in de mogelijke baten als de beschikbare grenscapaciteit geen tekorten zou kennen.

Met een marktkoppeling tussen de dag vooruitmarkten wordt de grenscapaciteit altijd optimaal gebruikt. Zolang er genoeg capaciteit is, zijn de elektriciteitsprijzen gelijk. Als er meer vraag naar capaciteit dan aanbod is, ontstaat er een prijsverschil tussen de landen. De prijsverschillen zijn aanmerkelijk kleiner dan in een huidige situatie zonder marktkoppeling omdat de marktpartijen in de verschillende landen elkaar dan beconcurreren om deze schaarse capaciteit te bemachtigen.

Op de Nederlandse markt is de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling te zien geweest van nieuwe – grootschalige en kleinschalige – productie-eenheden. Met de start van marktkoppeling hebben voortaan alle marktpartijen zonder obstakels toegang tot de Noordwest-Europese markt. Zo kan één tuinder met een WKK mogelijk z'n elektriciteit leveren aan een afnemer in Finland door zijn productie aan te bieden op de APX. Andersom kunnen Nederlandse leveranciers in hun vraag voorzien worden met elektriciteit uit Noorse waterkracht.

Op dit moment voeren netbeheerders en beurzen de laatste tests uit om op 9 november 2010 te kunnen starten met de marktkoppeling met de Duitse markt. Nederland heeft de afgelopen jaren altijd een belangrijk deel van het verbruik geïmporteerd uit Duitsland. De verwachte maatschappelijke baten als gevolg van marktkoppeling met Duitsland worden, als gevolg van het optimaal benutten van de grenscapaciteit en efficiënte inzet van eenheden in de regio voor Nederland geschat op minstens 50 miljoen euro per jaar. Voor de marktkoppeling over de NorNed-kabel is inmiddels duidelijk dat deze zal worden uitgesteld tot uiterlijk januari 2011. Vanaf dat moment is de hele Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt gekoppeld en ontstaat een geïntegreerde elektriciteitsmarkt met een omvang van ca. 1700 TWh[1].

Het besluit
Besluit Marktkoppeling CWE-regio en koppeling tussen Centraal West-Europese E-regio en de Noord-Europese regio

[1] Dit is grofweg 17 keer de omvang van de Nederlandse markt; het jaarlijkse verbruik in Nederland ligt rond de 105 TWh