Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onderzoekt schoolboekenmarkt

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de komende maanden een scan uitvoeren naar de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe de markt nu functioneert.

De scan is een vervolg op de schoolboekenscan uit 2006. De markt voor schoolboeken is in de afgelopen jaren erg veranderd. Zo is in 2008 de wet gratis schoolboeken ingevoerd. Deze wet was mede ingevoerd omdat uit de oude scan bleek dat er weinig prijsconcurrentie was wegens een gebrek aan prijsprikkels. De scholen schreven de boeken voor en de ouders betaalden de rekening. Scholen en docenten werden niet gestimuleerd om ook de prijs in belangrijke mate mee te laten wegen in de keuze van het lesmateriaal. In 2009 was de totale marktomzet van de schoolboeken in het voortgezet onderwijs 285 miljoen euro.

De NMa zal in de komende maanden interviews houden met betrokken organisaties in de sector, waaronder ook scholen in het voortgezet onderwijs. De NMa wil hiermee een zo goed mogelijk beeld krijgen hoe de markt nu functioneert en nodigt partijen uit om informatie over ontwikkelingen in de markt te delen met de NMa. Uitgeverijen, distributeurs en scholen kunnen de NMa benaderen met informatie via e-mail onder vermelding van 'schoolboekenscan 2010'.

In het eerste kwartaal van 2011 verwacht de NMa de resultaten van de marktscan.

Hebt u een vraag als consument? Neem dan contact op met ConsuWijzer op 088-0707070 of kijk op www.consuwijzer.nl