Kruimelpad

NMa: beperkte keuze uit banken bij syndicaatlening

Ondernemingen die vanwege een grote, complexe of risicovolle kredietbehoefte aangewezen zijn op een syndicaatlening, moeten momenteel bij meer banken aankloppen om een lening te krijgen dan vóór de kredietcrisis. Tegelijkertijd kunnen deze ondernemingen kiezen uit minder banken; soms hebben ze helemaal geen keuze. Dit heeft gevolgen voor hun onderhandelingspositie, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na bestudering van de markt voor syndicaatleningen en 'club deals'.

De NMa constateert dat het aantal banken dat actief is op de Nederlandse markt voor club deals en syndicaatleningen is afgenomen. Belangrijke reden hiervoor is het aantal fusies en overnames die in het Nederlandse bankwezen hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben buitenlandse banken zich door de kredietcrisis van deze markt teruggetrokken om zich op hun thuismarkt te richten. Hernieuwde toetreding van buitenlandse banken die voorheen op de Nederlandse markt actief waren, kan de mate van concurrentie positief beïnvloeden, omdat het aantal spelers hierdoor toeneemt. De NMa constateert tevens dat banken die nog wel actief zijn op deze markt, terughoudender zijn geworden met het verstrekken van grote kredieten aan individuele ondernemingen, mede omdat zij een beperkte hoeveelheid kapitaal tot hun beschikking hebben. De recente lichte toename van het aantal internationale syndicaatleningen, is mogelijk een eerste signaal van herstel van deze markt. Mogelijk trekt ook de Nederlandse markt binnenkort aan.

Uit het onderzoek van de NMa komt verder naar voren dat ondernemingen met kennis over syndicaattrajecten een aanzienlijk voordeel kunnen behalen, doordat zij hierdoor hun onderhandelingspositie verbeteren en beter kunnen inschatten welke leningsvoorwaarden marktconform zijn.

Bij een syndicaatlening of club deal is er sprake van een financieringsovereenkomst tussen één onderneming en twee of meer banken. Banken vormen hiertoe een consortium en komen gezamenlijk overeen om tegen dezelfde leningsvoorwaarden een krediet aan een onderneming te verstrekken. De banken verstrekken syndicaatleningen of club deals gezamenlijk, om zo de grootte van het leenbedrag en daarmee kredietrisico's te spreiden.

Doel van het onderzoek was om eventuele marktwerkings- of mededingingsrisico's in deze markt te identificeren. Hiertoe heeft de NMa gesprekken gevoerd met diverse ondernemingen en financieel adviseurs. Daarnaast heeft de NMa banken die syndicaatleningen of club deals in Nederland verstrekken geconsulteerd. De NMa heeft geen aanwijzingen voor een overtreding van de Mededingingswet op de markt voor club deals en syndicaatleningen. De NMa roept ondernemingen op mogelijke overtredingen van de Mededingingswet, zoals een vermoeden van een kartel, prijsafspraken of marktverdeling (bij voorkeur onderbouwd door documenten) te melden bij de NMa. Dankzij deze signalen kan de NMa haar kennis over een sector vergroten en mogelijk overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 4000 signalen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Meld uw tip (eventueel anoniem) bij de NMa informatielijn op 0800 0-231 885 of gebruik het digitale formulier op deze website.