Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: toonaangevende organisaties bloembollensector stoppen advisering over productiebeperking

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onderzoek beëindigd naar mogelijk concurrentiebeperkend gedrag van een aantal leliebollentelers en advisering over productiebeperking van bloembollen door twee ondernemersverenigingen. Dit deed de NMa na toezeggingen van zowel de branchevereniging Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) als de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB). Deze twee organisaties adviseerden bloembollentelers om de productie van bepaalde bloembollen te beperken. De organisaties hebben nu schriftelijk verklaard deze activiteiten in de toekomst niet te verrichten en aan hun leden en bestuurders te communiceren dat gezamenlijke productiebeperking in strijd kan zijn met de Mededingingswet. De NMa zal controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De NMa startte het onderzoek op basis van signalen in de media dat in de bloembollensector over de teelt van specifieke bloembollen productiebeperkende afspraken werden gemaakt. Reden hiervoor zou zijn dat de vraag naar bepaalde bloembollen was ingezakt, waardoor de prijs daalde. Gedurende het onderzoek bleek dat deze problematiek breder binnen de bloembollensector speelde. Zowel de KAVB als de CNB adviseerden bloembollentelers om de productie van bepaalde bloembollen te beperken. In dit kader heeft de NMa de advisering door de betreffende ondernemersverenigingen onderzocht. Daarnaast zijn de afspraken tussen telers om de productie van een specifieke leliebol te beperken onderzocht. Naar het oordeel van de NMa kunnen deze gedragingen op gespannen voet staan met de Mededingingswet. Uitgangspunt is dat ondernemers op individuele basis hun commerciële strategie bepalen over productiehoeveelheid en prijs. Het onderzoek van de NMa heeft ertoe geleid dat de toezichthouder het gesprek is aangegaan met de sector. Zowel KAVB als CNB, toonaangevende organisaties in deze sector, hebben schriftelijk toegezegd niet te zullen adviseren over productiebeperkingen. Ten aanzien van de afspraken tussen de telers over een specifieke leliebol is het onderzoek beëindigd vanwege de geringe betrokken omzet en de beperkte duur van de gedragingen.

De bloembollensector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De omzet in de gehele sector bedraagt circa 500 miljoen euro. De zogeheten Food & Agri-industrie vormt een van de speerpunten van de NMa. De toezichthouder blijft de bloembollensector dan ook zeer nauwlettend volgen op mogelijk concurrentiebeperkend gedrag.