Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Gasterra rekende geen excessieve gasprijzen

GasTerra rekende geen excessieve prijzen voor gas. Die conclusie trekt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uit een onafhankelijk onderzoek naar de hoogte van de aardgasprijzen op de Nederlandse groothandelsmarkt. Wel concludeert de NMa dat de prijzen voor kleinverbruikers in 2007 relatief hoog zijn. Dit is voor de NMa aanleiding om de prijsontwikkelingen op de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas nauwlettend te blijven volgen. De NMa zal de prijsontwikkelingen van 2008 en 2009 onderzoeken en verwacht in de eerste helft van 2010 met de resultaten te komen.

Aanleiding voor het onderzoek waren diverse klachten, tips en signalen, die de NMa in de afgelopen twee jaar ontving. De NMa heeft twee soorten onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Frontier Economics om te kunnen bepalen of de tarieven die GasTerra bij haar afnemers in rekening brengt, excessief hoog zijn. Bij deze onderzoeken is uitgegaan van een hypothetische gasmarkt waar GasTerra meer concurrentie zou ondervinden van andere gasleveranciers. Gemiddeld over de verschillende geanalyseerde jaren lagen GasTerra's tarieven voor grootverbruikers rond de berekende prijzen in een concurrerende markt. Ook voor de kleinverbruikers geldt dat de tarieven langere tijd rond concurrerende prijzen lagen; in 2007 echter waren de tarieven van GasTerra gemiddeld beduidend hoger. De NMa concludeert daarom dat de tarieven van GasTerra uiteindelijk niet excessief zijn geweest, maar blijft alert op prijsontwikkelingen toezien.

Geen wettelijke koppeling tussen de olie- en gasprijs
Sommige klagers wijten de hoge gasprijzen onder meer aan een gedeeltelijke koppeling aan de olieprijzen, waarbij energiebedrijven de olieprijsstijgingen sneller zouden doorberekenen in de gasprijs dan wanneer de olieprijs daalt. De NMa beoordeelt op basis van de Mededingingswet en doet dan ook geen onderzoek naar de vraag of er effectief sprake is van een koppeling, maar naar de vraag of de gasprijzen in het verleden excessief zijn geweest. Het hanteren van een (gedeeltelijke) koppeling tussen de gas- en olieprijs is een vrije keuze van GasTerra en geen wettelijke plicht.