Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa stelt loodsgeldtarieven 2009 vast

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelt voor de eerste keer loodsgeldtarieven vast. De Loodsenwet bepaalt dat de NMa toezicht houdt op de tarieven om een juiste prijs/kwaliteitverhouding in de loodsdienstverlening te creëren. Tot nu toe stelde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de loodsgeldtarieven vast.

Aanpassing macro tarief 2009
De tarieven die de loodsen in rekening mogen brengen voor het loodsen van schepen lopen ten opzichte van vorig jaar uiteen van -7,35 % voor Rotterdam-Rijnmond tot +16,8 % voor Harlingen/Terschelling. Deze verschillen zijn te verklaren door correcties voor prepensioen, de verdragsrechtelijke ontkoppeling en de afbouw van kruisfinanciering.

Correctie voor prepensioen en de verdragsrechtelijke (ont)koppeling
Door een Verdrag tussen Nederland en België bestond een koppeling tussen de tarieven op de Westerschelde en de tarieven van Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-IJmond. Hierdoor zijn de afgelopen jaren te hoge tarieven berekend voor deze havengebieden met als gevolg dat ook de reserveringen voor de prepensioenen hoger zijn geweest. De gebruikers (onder meer reders en agentschappen) van Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-IJmond krijgen deze teveel geïnde inkomsten de komende jaren terug via een korting op het tarief. Voor de reserveringen voor de prepensioenen vindt voor deze havengebieden een correctie plaats.

Correctie voor afbouw kruisfinanciering
Via een ministeriële regeling wordt een correctie toegepast tot in ieder geval 2010 om de zogeheten kruisfinanciering af te bouwen. Deze kruisfinanciering tussen verschillende Nederlandse zeehavengebieden houdt verband met loodsgeldtarieven die niet kostendekkend zijn. De correctie loopt uiteen van – 0,50 % voor Rotterdam-Rijnmond tot + 14,0 % in Harlingen/Terschelling.

Efficiëntie
Doordat er geen boekhoudkundige historie is, ontbreken momenteel gegevens om te bepalen in welke mate bespaard kan worden op de loodsactiviteiten. Daardoor kon de Vervoerkamer van de NMa slechts in beperkte mate mogelijke besparingen beoordelen. Wel heeft de Vervoerkamer dit jaar het huidige efficiency-niveau in beeld gebracht. Vanaf 2010 kan het loodsgeldtarief daardoor wel gebaseerd worden op extra behaalde efficiency en kan tevens de ontwikkeling van de efficiency binnen het proces van het loodsen, de (ondersteunende) loodsverrichtingen en de overhead beoordeeld worden.

Kwaliteit
Op dit moment houdt de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) nog geen registratie bij waarmee zij het geleverde kwaliteitsniveau kan meten. De NLc heeft toegezegd kwaliteitsindicatoren op te stellen en deze zo snel mogelijk te registeren. Door deze toezegging en omdat de huidige kwaliteit van de dienstverlening in Nederland als voldoende beoordeeld is door de gebruikers heeft de NMa de tarieven voor 2009 toch vastgesteld. Het nadeel voor de gebruikers om de tarieven later vast te stellen, was te groot. De kwaliteitsindicatoren van de NLc neemt de NMa mee in het tariefvoorstel voor 2010.

Vervoerkamer
De Vervoerkamer van de NMa ziet erop toe dat de loodsgeldtarieven kostengeoriënteerd en redelijk zijn ten opzichte van de geleverde prestatie. Dit is van groot belang voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens en het zeescheepvaart.