Kruimelpad

Nieuwsbericht

NMa wijzigt besluit verkort afhandelen concentratiezaken

12-09-2008

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kan voortaan meer concentratiebesluiten verkort - zonder uitvoerige motivering – afdoen waarbij de marktaandelen van de fuserende ondernemingen niet langer als criterium gelden. De NMa heeft het hiertoe het besluit Verkort afhandelen concentratiezaken gewijzigd.

Voorheen kon de NMa een besluit alleen verkort afdoen indien het gezamenlijk marktaandeel van fuserende partijen in een horizontale marktrelatie niet meer dan 25% bedroeg en het marktaandeel van partijen in een verticale relatie niet meer dan 30%. In de praktijk blijkt dat in de gevallen waarbij de gehanteerde marktaandeelgrenzen worden overschreden de concurrentie meestal niet wordt beperkt. Voor de transparantie van het concentratietoezicht is het dan vaak ook niet noodzakelijk het besluit te motiveren.

Concentratiebesluiten worden in ieder geval gemotiveerd wanneer:
a) voor de concentratie een vergunning is vereist en de NMa diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de concentratie wenselijk acht.
b) een concentratiebesluit afwijkt van een advies over de concentratie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of het Commissariaat voor de Media.
c) bij de behandeling van de concentratie sprake is van relevante bezwaren van belanghebbenden.

De verdere verruiming van de verkorte afdoening draagt bij aan een nog doelmatiger inzet van de bij de NMa beschikbare capaciteit. Daarnaast beperkt het de lasten voor ondernemingen. De NMa hoeft, bijvoorbeeld, geen overleg meer te voeren met de betrokken ondernemingen over de vraag welke gegevens in het besluit een vertrouwelijk karakter hebben en uit de openbare versie moeten worden weggelaten.