Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktscan NMa geeft inzicht in mededingingsrisico's uitvaartverzekeringen

De markt voor uitvaartverzekeringen heeft een gemiddeld tot hoog risico op mededingingsrechtelijke problemen, zo blijkt uit een marktscan die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag publiceert. Uit de analyse blijkt tevens dat een aantal problemen niet mededingingsrechtelijk van aard is en, aldus de NMa, kan worden voorkomen door meer transparantie in de markt te realiseren. Met de marktscan krijgen marktpartijen helderheid over wat mededingingsrechtelijk wel en niet is toegestaan en met welke klachten zij bij de NMa terecht kunnen.

De verzekeringsmarkt is een belangrijk aandachtsveld van de NMa en staat hoog op de NMa Agenda 2008. Met behulp van de marktscan heeft de NMa haar kennis van deze markt uitgebreid. Op basis van verschillende marktindicatoren constateert de NMa in de analyse dat het risico op mededingingsrechtelijke problemen op de markt voor (natura-)uitvaartverzekeringen gemiddeld tot hoog is. Met name de hoge concentratiegraad (een klein aantal partijen bedient een groot deel van de markt) en hoge toetredingsdrempels geven een indicatie voor een beperkte mate van concurrentie in deze markt.

Mogelijke overtredingen Mededingingswet

In de publicatie wordt een aantal concrete problemen geanalyseerd, op basis van tips en signalen die bij de NMa zijn binnengekomen en een enquête onder uitvaartverzorgers. De focus van deze analyse ligt op de markt voor natura-uitvaartverzekeringen. Waar nodig zijn ook activiteiten op andere markten, zoals uitvaartverzorging, betrokken in de analyse. Het is immers mogelijk dat verzekeraars met een sterke positie op de natura-uitvaartverzekeringsmarkt hun positie op aangrenzende markten willen uitbreiden. Per probleemsituatie wordt beschreven wanneer er sprake is van mogelijke mededingingsbeperkingen. Zo mag bijvoorbeeld een individuele ondernemer met een uitvaartcentrum in principe zelf bepalen aan wie hij toegang verleent tot zijn centrum. Als diverse uitvaartcentra in een regio echter afspraken maken die de toegang beperken, dan kan dit in strijd zijn met de Mededingingswet. Daarnaast bezitten natura-uitvaartverzekeraars vaak zelf ook uitvaartcentra en crematoria en is het hun in beginsel toegestaan om verschillende prijzen te vragen aan verschillende uitvaartverzorgers. Als de verzekeraar echter in een bepaalde regio over een economische machtspositie beschikt op het terrein van uitvaartdiensten, is het mogelijk wel in strijd met de Mededingingswet als de eigen uitvaartverzorgers lagere tarieven betalen dan onafhankelijke bedrijven.

In de marktscan wordt verduidelijkt welke factoren van belang zijn bij de beoordeling van een probleemsituatie. De NMa kan alleen handhavend optreden als ondernemingen in strijd met de Mededingingswet handelen, doordat zij kartels vormen of misbruik maken van een economische machtspositie. Met deze publicatie krijgen consumenten en bedrijven een handvat om concrete aanwijzingen voor overtredingen van de Mededingingswet bij de NMa te melden. Waar nodig zal de NMa optreden.

Andere factoren die marktwerking verstoren

Naast mogelijke problemen op het vlak van de mededinging signaleert de NMa ook andere factoren die een goede marktwerking kunnen verstoren. Zo worden bijbetalingen als het grootste probleem in de sector ervaren. Nabestaanden moeten vaak onverwacht nog grote bedragen bijbetalen, hoewel ze dachten dat de hele uitvaart door de verzekeraar zou worden vergoed. Mogelijk zijn een gebrek aan transparantie en communicatie, alsmede verschillende interpretaties van polisvoorwaarden de oorzaken van onverwacht hoge bijbetalingen voor een uitvaart. Meer transparantie in de markt kan gerealiseerd worden als uitvaartverzekeraars duidelijker naar consumenten communiceren waarvoor ze precies verzekerd zijn en voor welke voorzieningen klanten extra moeten bijbetalen. De NMa roept de sector op om deze transparantie te realiseren.

De NMa zal nauw samenwerken met andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of beleidsmakers zoals het ministerie van Financiën, om de marktwerking en concurrentie binnen de uitvaartsector te stimuleren. Zo onderhoudt de NMa nauw contact met de AFM om te bezien of en in hoeverre de AFM vanuit haar rol kan bijdragen aan verbeterde transparantie.

Vermoeden van een overtreding

In deze marktscan wordt aangegeven welke tips, signalen en klachten over uitvaartverzekeraars of uitvaartondernemers aanleiding kunnen geven tot opsporingsonderzoek naar overtredingen van de Mededingingswet. Op de volgende wijze kan dit gemeld worden:

  • Consumenten kunnen contact opnemen met ConsuWijzer, telefoon 088 - 070 70 70 (nationaal tarief).
  • Ondernemers kunnen klachten en signalen over mogelijke overtredingen melden via het Bedrijvenloket, telefoon: 0800 0231885.
  • Ondernemingen en beboetbare natuurlijke personen die zelf betrokken zijn bij een overtreding van de Mededingswet kunnen een clementieverzoek indienen bij de NMa. Op basis hiervan kunnen zij boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen, indien zij zelf informatie doorgeven over deze overtredingen. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700.