Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Exploitant recreatieterrein heeft energievergunning nodig

Exploitanten van recreatieterreinen met een eigen energienetwerk hebben een energievergunning nodig als zij gas en/of elektra leveren aan (huis)eigenaren op hun terrein. Dit luidt het oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Een aantal eigenaren van bungalows had eerder een procedure aangespannen tegen de exploitant van hun terrein. Zij stelden dat de energie-infrastructuur op hun recreatieterrein niet als een ''installatie'' kan worden aangemerkt, maar als een ''net''. Dit zou betekenen dat de exploitant een leveringsvergunning nodig heeft. Een verzoek tot handhaving werd in eerste instantie door de NMa afgewezen.

In de bezwaarprocedure oordeelt de NMa echter dat er op het recreatieterrein inderdaad sprake is van een net, omdat naast de exploitant van het terrein ook derden (de eigenaren van bungalows) zijn aangesloten.

Vergunning: afhankelijk van situatie
Dit betekent dat, als er sprake is van meerdere eigenaren op een recreatieterrein, in beginsel een vergunning nodig is om energie aan hen te mogen leveren. Slechts onder bijzondere omstandigheden hoeft er geen vergunning te zijn. Zo zijn er criteria geformuleerd op basis van de Gaswet dan wel Elektriciteitswet voor het niet-bedrijfsmatig leveren aan kleinverbruikers. Bij niet-bedrijfsmatige levering is geen vergunning nodig.

Eisen aan vergunninghouder
De NMa verleent leveringsvergunningen om te zorgen dat er uitsluitend betrouwbare leveranciers op de energiemarkt actief zijn. De Directie Toezicht energie (DTe) is binnen de NMa belast met het verstrekken van, toezicht houden op en zo nodig intrekken van leveringsvergunningen energie. Aan het leveren van elektriciteit worden andere wettelijke eisen gesteld dan aan gas, zodat er twee afzonderlijke vergunningen nodig zijn om beide te mogen leveren.

Een leverancier heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van energie. Daarom moet een (toekomstig) leverancier bij de vergunningaanvraag onder andere aantonen dat hij beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

Wilt u als exploitant meer informatie? Dan kunt u terecht op www.acm.nl.

 

 

Bijlagen

Bezwaar tegen besluit inzake handhavingsverzoek Linsen/Breuer vs. Emsrent/Emslandermeer (PDF - 124.85 KB)