Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bindende aanwijzingen TenneT systeemdienstentarief

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. mag geen systeemdienstentarief in rekening brengen bij elektriciteitsproducenten over het verbruik van achterliggende, van hen te onderscheiden afnemers. Over het eigen verbruik van deze producenten, die zijn aangesloten op het netwerk van TenneT, mag de landelijk netbeheerder het systeemdienstentarief wel innen. Dit staat in twee bindende aanwijzingen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan TenneT.

Aanleiding voor de aanwijzingen waren verzoeken hiertoe door elektriciteitsproducenten Delesto en Salinco. Zij produceren elektriciteit via warmtekrachtkoppelingsinstallaties en hebben een aansluiting op het door TenneT beheerde net. Achter hun aansluiting zijn bedrijven aangesloten die wel elektriciteit verbruiken maar zelf geen directe aansluiting hebben op het net van TenneT. Beide producenten zijn van mening dat TenneT hen geen systeemdienstentarief in rekening mag brengen, omdat zij alleen elektriciteit produceren. Zij baseren zich hierbij op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een geschil tussen energiebedrijf Elsta B.V. en regionaal netbeheerder Delta Netwerkbedrijf B.V. van 25 juli 2007. De uitspraak van het CBb noopt de NMa tot het gedeeltelijk toewijzen van beide verzoeken. Over de door TenneT opgeworpen vraag of TenneT bij de achterliggende verbruikers zelf systeemdienstentarief mag innen over het verbruik heeft de NMa geen uitspraak gedaan.

TenneT voert systeemdiensten uit om ervoor te zorgen dat onder meer grootschalige storingen van het transport van elektriciteit worden opgelost en om de balans op alle netten in Nederland te waarborgen. De kosten die TenneT maakt voor het leveren van systeemdiensten worden gedekt via het systeemdienstentarief.

 

 

 

Bijlagen

103123/46 Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het verzoek van Salinco V.o.f. tot het geven van een bindende aanwijzing (PDF - 141.41 KB) 103106/46 Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het verzoek van Delesto B.V. tot het geven van een bindende aanwijzing (PDF - 123.77 KB)