Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa consulteert zorgsector over Richtsnoeren zorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nodigt alle belanghebbenden, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en advocatenkantoren, uit om op basis van hun eigen ervaring commentaar te geven op de huidige Richtsnoeren voor de zorgsector (Richtsnoeren).

De NMa houdt de Richtsnoeren, die ze sinds december 2007 gebruikt, tegen het licht om beter aan te sluiten op de actuele vragen en onduidelijkheden in de sector. De herziening richt zich niet op de mededingingsrechtelijke inhoud van de Richtsnoeren (het beoordelingskader van de NMa). Wel wil de mededingingsautoriteit de gebruikte - of juist ontbrekende - voorbeelden en toelichtingen verduidelijken en aanvullen, waardoor de Richtsnoeren (nog) beter aansluiten op de dagelijkse praktijk.

De Richtsnoeren zijn een uitwerking van de Mededingingswet en Europese wetgeving en bieden een handvat voor de toepassing van de Mededingingswet op verschillende soorten overeenkomsten en gedragingen in de zorgsector. Omdat samenwerking tussen organisaties in de zorg een belangrijk thema is en van oudsher veel voorkomt, moeten de Richtsnoeren richting geven aan de mogelijkheden en grenzen van die samenwerking. Veel situaties zijn overigens uniek en blijven vragen om een individuele beoordeling. De NMa probeert met de Richtsnoeren de meest voorkomende praktijksituaties te behandelen.

Reacties moeten voor 1 september 2009 bij de NMa binnen zijn. De Richtsnoeren zijn te vinden onder de volgende link op de website van de NMa: www.acm.nl.