Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag NMa 2008

Vandaag publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar jaarverslag 2008, dat als ondertitel 'De keuze' heeft gekregen. In het verslag legt de NMa verantwoording af over haar toezicht. Een aantal aandachtsgebieden staat centraal in het 2008: zorg, financiƫle dienstverlening, de food- en agrisector, energie en vervoer. De aandachtsgebieden gaan vergezeld van toelichtende themadelen onder de titel 'keuzes'; toezicht houden betekent immers ook nadrukkelijk keuzes maken.

Cijfers 2008

In 2008 heeft de NMa voor in totaal 9 miljoen euro aan boetes opgelegd voor overtredingen van de Mededingingswet. De NMa heeft 11 onderzoeken afgesloten met een rapport in onder meer de schildersbranche en de zorgsector, omdat er een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet bestond. Verder heeft de autoriteit 29 klachten behandeld, 119 fusie- of overnamezaken met een besluit afgerond en 154 bezwaren afgehandeld tegen een sanctiebesluit van de NMa, waarvan 74 bouwzaken. De NMa heeft in juni 2008 haar eerste toezeggingsbesluit genomen. Ouders in Amsterdam werden mogelijk in hun keuze beperkt doordat vijf Amsterdamse kinderopvangorganisaties informatie uitwisselden over het al dan niet toetreden tot elkaars werkgebied.

De NMa nam in totaal 119 besluiten in energiezaken, legde in de energiesector voor in totaal 1,6 miljoen euro aan boetes op en adviseerde de Minister van Economische Zaken in 16 energiedossiers. De NMa rondde verder onder meer vier sanctiezaken in de gereguleerde vervoersectoren af, legde boetes op van in totaal 1,7 miljoen euro en gaf een last onder dwangsom aan ProRail voor overtredingen van de Spoorwegwet. Daarnaast heeft de NMa voor de eerste keer de loodsgeldtarieven vastgesteld. Via ConsuWijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket van de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa, behandelde de NMa vorig jaar bijna 25 000 vragen, meldingen en tips op het gebied van mededinging, energie en vervoer.

De NMa berekent in haar jaarverslag ook het directe effect van haar werkzaamheden. Voor de consument heeft het toezicht van de NMa volgens een voorzichtige en conservatieve schatting in 2008 ongeveer 700 miljoen euro aan besparingen opgeleverd.

De NMa werkt met een jaarlijks budget van circa 45 miljoen euro. Er waren op 31 december 2008 405 mensen in dienst van de NMa.

 

Bijlagen

NMa Jaarverslag 2008 (PDF - 1.95 MB)