Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nacontrole NMa: KPN komt toezeggingen na

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft tijdens een nacontrole geen aanwijzingen gevonden dat KPN belgegevens van concurrenten gebruikt op een manier die strijdig is met de Mededingingswet. Wel heeft de NMa een aantal aanbevelingen gedaan om de functionele en operationele scheiding van belgegevens verder te optimaliseren. KPN is eerder gedane toezeggingen nagekomen over het verbeteren van de 'Chinese muur' tussen verschillende afdelingen.

KPN is actief als beheerder van infrastructuur (het vaste kopernet) en biedt daarnaast telefoniediensten aan via dit netwerk. Concurrenten van KPN leveren vaak vaste telefoniediensten aan hun klanten via het netwerk van KPN. Hierdoor beschikt KPN over de belgegevens van die klanten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over de duur van telefoongesprekken. Onderdelen van KPN die telefoniediensten aanbieden mogen geen inzage hebben in deze gegevens, die ze voor eigen marketingdoeleinden zouden kunnen gebruiken. Dat zou een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, dat voortkomt uit het bezit van de infrastructuur.

Medio 2005 voerde de NMa een controle uit naar de scheiding van KPN tussen het netwerkbeheer (Wholesale) en de levering en verkoop van diensten (Retail), via een zogenaamde 'Chinese Muur'. Deze controle resulteerde in een aantal aanbevelingen aan KPN en toezeggingen door KPN ter verbetering van de werking van de Chinese muur. Eind 2008 heeft de NMa een nacontrole uitgevoerd en geconstateerd dat KPN de in 2005 gedane toezeggingen is nagekomen. Zo heeft het telecombedrijf de interne procedures op het gebied van toegang tot belgegevens aangescherpt en de interne voorlichting over de scheiding van deze gegevens geïntensiveerd.

De aanbevelingen die de NMa naar aanleiding van de laatste nacontrole aan KPN heeft gedaan, zijn:

• het beveiligingen van gegevensdragers tegen het kopiëren van belgegevens;
• het controleren van op te starten KPN-projecten, waarbij medewerkers van Wholesale en Retail betrokken zijn. De NMa beveelt aan om deze controle door de compliance-afdeling te laten uitvoeren;
• naast de bestaande procedurele controle op het uitwisselen van belgegevens tussen Wholesale en Retail dient er tevens een meer inhoudelijke toets plaats te vinden op het uitwisselen van belgegevens.

Tijdens de nacontrole in 2008 heeft de NMa nauw samengewerkt met de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA). De NMa doet vaker nacontroles om na te gaan of de betrokken ondernemingen zich houden aan toezeggingen die zij hebben gedaan aan de NMa om de concurrentie te waarborgen.