Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Accountants passen gedragsregels aan

Het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) hebben gedurende een beoordeling door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hun gedragsregels aangepast. Het gaat om bepalingen die concurrentie tussen accountants konden beperken.

Enkele bepalingen in de gedragsregels van de accountants zijn geschrapt: het verbod op vergelijkende reclame en het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële klanten. Een bepaling die de accountant verplichtte zijn honorarium vast te stellen met inachtneming van aard en omvang van de verrichte werkzaamheden is ook geschrapt. Verder is het in ruimere mate mogelijk om een 'second opinion' te geven, een opdracht over te nemen en samen te werken met andere beroepsbeoefenaren.

Sinds 2004 brengt de NMa de zelfregulering van architecten, accountants, advocaten en notarissen in kaart. De NMa constateerde bij al deze beroepsgroepen diverse bepalingen die de onderlinge concurrentie konden beperken. In 2006 pasten daarom de beroepsorganisaties voor architecten, BNA en BNSP, hun zelfregulering aan. In juni 2007 publiceerde de NMa haar eindverslag over de zelfregulering door notarissen. Dit jaar evalueert de NMa wat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de conclusies van de NMa heeft gedaan. Ten aanzien van advocaten analyseert de NMa momenteel de resultaten naar aanleiding van een consultatieronde.