Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verbetert concurrentieverhoudingen energieleveranciers

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat netbeheerders voortaan netwerkinkomsten, die ze eventueel mislopen als een energieleverancier failliet gaat, mogen verrekenen in hun netwerktarieven aan hun afnemers. Hierdoor is het niet langer nodig dat netbeheerders aan nieuwkomers op de energiemarkt financiële bankgaranties vragen.

Voorheen vroegen netbeheerders aan energieleveranciers financiële garanties om risico's van een eventueel faillissement op te vangen. Deze financiële garanties waren voor nieuwe energieleveranciers in het algemeen hoger dan voor energieleveranciers die onderdeel uitmaken van een concern met een eigen netwerk. Daardoor hadden nieuwkomers een concurrentienadeel ten opzichte van bestaande energieleveranciers. Energieleveranciers kunnen namelijk niet om de regionaal opererende netbeheerders heen. Ze zijn verplicht in een bepaalde regio gebruik te maken van de infrastructuur van de netbeheerder voor het transport van gas en elektriciteit. Omgekeerd moeten netbeheerders leveranciers toegang tot hun netwerk verlenen.

Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa: "Via wijziging van de TarievenCode Elektriciteit wordt het vragen van garanties door netbeheerders overbodig en verbeteren de concurrentieverhoudingen op de energiemarkt. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de consument de dupe wordt van een dergelijke verrekening. Een dergelijke verrekening vindt alleen plaats bij een faillissement, waarbij de kosten voor de consument minimaal zullen zijn. Daarnaast vervallen de bankgarantiekosten die de leverancier voorheen iedere maand verdisconteerde in zijn tarieven richting consument."

Het besluit sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat KPMG eind vorig jaar in opdracht van DTe verrichtte. Het overleg tussen EnergieNed (de brancheorganisatie voor de energiebedrijven) en DTe leverde geen concrete voorstellen op van de kant van de energiebranche. Daarom heeft de toezichthouder zelf een voorstel gedaan tot wijziging van de TarievenCode Elektriciteit. DTe heeft het voornemen om ook in TarievenCode Gas een soortgelijke bepaling op te nemen.

In augustus van dit jaar kwam de toezichthouder met het ontwerpbesluit tot wijziging van de TarievenCode Elektriciteit.