Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa raadpleegt samenleving over prioriteiten 2006

Voor het toezicht op de naleving van de Mededingingswet, de energie- en de vervoerswetten is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onder meer van plan in 2006 speciale aandacht te besteden aan markten in transitie, aldus de NMa in een vandaag verschenen consultatiedocument. De NMa nodigt de samenleving uit een reactie te geven op de voorgenomen aandachtsvelden en toezichtstrategie voor 2006.

Door het wegnemen van concurrentiebelemmeringen en het reguleren van monopolistische markten, streeft de NMa naar welvaartswinst. Om dat zo effectief mogelijk te doen heeft de NMa een aantal prioriteiten voor 2006 vastgesteld. Het betreft markten in transitie en sectoren waar betere marktwerking kan leiden tot aanzienlijke welvaartswinst.

Tot de eerste categorie behoren de energiesector, de zorgsector, vervoermarkten en media & communicatiemarkten. De groeiende dynamiek en innovatie in deze markten mag niet door mededingingsbeperkingen worden belemmerd. In de tweede categorie krijgen de bouwsector, de financiële sector en vrije beroepen hoge prioriteit. De aandacht voor laatstgenoemde sectoren wijkt niet af van de aandachtsvelden in 2005. Dat is verklaarbaar omdat het veranderen van gedragingen en het verankeren van de regels tijd vergt.

De NMa heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking. Naast het opleggen van sancties kan zij ook een markt monitoren of adviserend optreden richting beleidsinstanties. Op deze wijze kan de NMa effectief en efficiënt de belemmeringen van goede marktwerking wegnemen. Om de voordelen van goed werkende markten te plukken, is de inzet van ondernemers, brancheverenigingen en ook consumenten cruciaal.

In het consultatiedocument worden belanghebbenden en geïnteresseerden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen keuzes van de NMa. Reacties op dit consultatiedocument kunnen tot uiterlijk 28 oktober 2005 aan de NMa worden gestuurd.

 

Bijlagen

Consultatiedocument NMa-Agenda 2006 (PDF - 234.13 KB)