Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wettelijke rente bij teveel betaalde boete

De NMa heeft op 24 april 2003 via haar website bekendgemaakt dat er een rente wordt vergoed wanneer door een besluit op bezwaar of een rechterlijke uitspraak op (hoger) beroep een reeds betaalde boete verminderd wordt. Volgens deze bekendmaking zou de rente worden berekend op basis van het percentage dat geldt voor deposito's die voor drie jaar bij het Rijk worden geplaatst (te rekenen vanaf de dag dat is betaald).

Naar aanleiding van een beslissing die de d-g NMa onlangs heeft genomen in een concrete zaak, is deze bekendmaking ingetrokken. Voor de betaling van rente op onverschuldigd teveel betaalde boete gaat de NMa uit van de wettelijke rente ex artikel 119, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.