Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: overstappen van bank eenvoudiger dan gedacht

Productkoppeling komt slechts op beperkte schaal voor. De meeste MKB-ondernemers die van bank zijn gewisseld, ervaren die overstap niet als complex. Daarnaast verplichten banken MKB'ers slechts op beperkte schaal om een of meerdere financiële producten (zoals betalingsverkeer en bedrijfsmatige verzekeringen) af te nemen bij het afsluiten van een bedrijfskrediet (bijvoorbeeld een rekening-courantkrediet of een zakelijke hypothecaire lening). Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat marktonderzoeksbureau TNS NIPO in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft uitgevoerd naar productkoppeling door banken.

'Ondanks dit resultaat zijn wij van mening dat de bestaande overstapdrempels nog verder verlaagd kunnen worden,' zegt Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. 'De overstapservice ( www.overstapservice.nl) kan hierbij behulpzaam zijn,' licht de NMa-voorzitter toe. Deze service zorgt voor het automatisch doorleiden van betalingsverkeer van de oude naar de nieuwe bank en beperkt de administratieve lasten die veel MKB'ers als belangrijkste overstapdrempel zien. Kalbfleisch: 'Verder spoor ik de banken aan om de transparantie van prijzen en voorwaarden van hun producten en diensten te vergroten, zodat ook de overstapdrempel door ondoorzichtige tarieven lager wordt.'

Overstapdrempels
Volgens de enquête verwacht 35% van de ondernemers dat overstappen met aanzienlijke overstapdrempels gepaard gaat, terwijl maar 14% van de MKB-ondernemers die in de afgelopen twee jaar van bank zijn gewisseld aanzienlijke overstapdrempels heeft ervaren. Een nadeel van overstapdrempels is dat dit kan leiden tot minder overstapgedrag en daardoor hogere prijzen of een lagere kwaliteit van dienstverlening door banken. Uit het onderzoek blijkt dat productkoppelingen niet de belangrijkste overstapdrempel vormen voor MKB'ers. Administratieve lasten, zoekkosten en ondoorzichtige tarieven vormen een veel grotere overstapdrempel.

Productkoppeling
Uit de enquête blijkt dat wanneer een MKB'er een zakelijke hypothecaire lening, een rekening-courantkrediet of een andere vorm van bedrijfskrediet afsluit, hij in ruim een kwart van de gevallen verplicht (5% – 8%) of gestimuleerd (18% – 23%) wordt ook een ander financieel product af te nemen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om bedrijfsmatige verzekeringen of betalingsverkeer. Verplichte productkoppeling kan strijdig zijn met de Mededingingswet, als de betrokken bank een economische machtspositie heeft en haar positie misbruikt om concurrenten van de markt uit te sluiten. Hiervoor heeft de NMa op dit moment geen aanwijzingen.

Aanleiding voor de marktstudie zijn onder meer tips en signalen van MKB-ondernemingen over productkoppeling door banken bij het verstrekken van bedrijfsmatige kredieten en diverse mediaberichten. Ruim 2000 MKB'ers hebben aan de enquête deelgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Monitor Financiële Sector.

 

 

Bijlagen

Marktanalyse (PDF - 277.63 KB)