Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met overname van studieboekenactiviteiten van BGN/Selexyz

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) keurt de overname van BGN Holding B.V. door Van Dijk Groep goed. De NMa is van oordeel dat deze overname geen significant mededingingsprobleem oplevert.

Van Dijk is op dit moment voornamelijk actief als distributeur in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Na de overname van BGN zal Van Dijk ook boeken gaan leveren voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

De NMa is van oordeel dat deze overname geen invloed heeft op de sterke positie die Van Dijk op dit moment al heeft bij de distributie van schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. De voornaamste reden hiervoor is dat BGN hoofdzakelijk studieboeken distribueert voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en niet actief is voor het voortgezet onderwijs.

Separaat van de overname van BGN Holding B.V. door Van Dijk Groep, heeft Audax B.V. op 7 januari 2010 aan de NMa het voornemen gemeld zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over de retailactiviteiten (Selexyz) van BGN Holding B.V. Deze transactie is reeds door de NMa goedgekeurd op 9 februari 2010.