Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boetes op wegens niet tijdig melden concentratie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft in twee zaken boetes opgelegd van in totaal EUR 1.302.000 wegens het niet (tijdig) melden van een concentratie. Het betreft de overname van aandelen in Buitenfood door NPM Capital en de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap in Alcotra door Sibco en Trafigura.

Onder meer op basis van mediaberichtgeving constateerde de NMa dat NPM Capital voor de vergroting van zeggenschap in Buitenfood goedkeuring nodig heeft van de NMa. Voor het niet tijdig melden van deze concentratie krijgt NPM Capital een boete van EUR 580.000 en Driesprong Participaties een boete van EUR 15.000. Ook legt de NMa een last onder dwangsom op aan NPM Capital, waarin de onderneming wordt opgedragen deze overname binnen vier weken alsnog bij de NMa te melden. De dwangsom van EUR 10.000 geldt na deze termijn voor iedere dag dat NPM Capital de overname niet meldt met een maximum van EUR 400.000.

De tweede zaak betreft de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap in Alcotra door Sibco en Trafigura in december 2007 (Alcotra is actief in de handel van bio-ethanol). Ruim anderhalf jaar na de concentratie hebben de ondernemingen de concentratie uit eigen beweging bij de NMa gemeld. De NMa heeft deze concentratie op 23 november 2009 goedgekeurd. Voor het niet tijdig melden van deze concentratie bij de NMa krijgt Sibco een boete van EUR 118.000 en Trafigura een boete van EUR 589.000.

Op grond van de Mededingingswet zijn ondernemingen verplicht een concentratie (overname, fusie of joint venture) te melden bij de NMa indien door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens EUR 30 miljoen én alle betrokken partijen tezamen een wereldwijde omzet hebben behaald van minstens EUR 113.450.000. Het is verboden een concentratie te realiseren voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld. Met dit voorafgaande toezicht wordt voorkomen dat de concurrentie op een markt reeds wordt beïnvloed voordat de NMa een concentratie heeft kunnen toetsen op een mogelijke significante belemmering van de concurrentie als gevolg van die concentratie. De NMa legt een boete op, omdat het niet tijdig melden van een concentratie een ernstige ondermijning van het concentratietoezicht vormt.

Het is de tweede keer dat de NMa boetes oplegt op basis van de uitgebreidere boetebevoegdheden die van kracht zijn geworden met het wijzigen van de Mededingingswet op 1 oktober 2007. De maximale boete voor het niet melden van een voorgenomen concentratie is hierdoor verhoogd van EUR 22.500 naar EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet van de onderneming. Hieruit blijkt ook het belang dat de wetgever hecht aan een goede naleving van de mededingingsregels.