Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa past het tarievenvoorstel van TenneT aan

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de maximumtarieven voor het jaar 2010 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT vastgesteld. Dit betreft zowel de tarieven voor het transport van elektriciteit op het landelijk hoogspanningsnet als het tarief voor de zogeheten systeemdiensten. Dit zijn de tarieven die TenneT vanaf 1 januari 2010 maximaal in rekening mag brengen aan eindgebruikers en aan de regionale netbeheerders voor het transport van elektriciteit. Het vaststellen van deze tarieven is een wettelijke taak van de NMa en het resultaat van de beoordeling van een tarievenvoorstel van TenneT. De nieuwe tarieven betekenen voor een doorsnee huishouden een kostenstijging van maximaal een halve euro per jaar.

Met deze tarieven dalen de transporttarieven voor de afnemers die zijn aangesloten op EHS-netten (220/380 kV) met gemiddeld 1% ten opzichte van het jaar 2009. Voor afnemers die zijn aangesloten op HS-netten (110/150 kV) gaat het om een stijging van de transporttarieven van gemiddeld 21%. De stijging ligt voor eindverbruikers op HS netten hoger (31%) omdat voor deze categorie afnemers een deel van de tariefstijging voor het jaar 2009 vanwege een overgangsregeling is uitgesteld tot de jaren 2010 en 2011. Een andere belangrijke oorzaak van deze tariefstijging is dat de afzet van TenneT terugloopt door economische omstandigheden. Omdat voor TenneT de tariefinkomsten op grond van de Elektritciteitswet vaststaan en onafhankelijk zijn van de gerealiseerde afzet is bij een dalende afzet een tariefstijging noodzakelijk. In totaal mag TenneT in het jaar 2010 2% meer kosten met de transporttarieven in rekening brengen ten opzichte van 2009.

Het systeemdienstentarief stijgt met 6% ten opzichte van het jaar 2009. Dit tarief moeten alle afnemers betalen over de verbruikte hoeveelheid elektriciteit. Ook voor deze tariefstijging is een teruglopende afzet een belangrijke oorzaak. Andere oorzaken zijn verrekeningen over de jaren 2006, 2007 en 2008. In totaal mag TenneT in het jaar 2010 4% meer kosten met het systeemdienstentarief in rekening brengen ten opzichte van 2009. TenneT vraagt aan alle aangeslotenen op haar netwerk een systeemdienstentarief. Daarmee worden onder meer oplossingen voor grootschalige storingen in elektriciteitstransport en maatregelen voor balanshandhaving betaald.

Het oorspronkelijke tarievenvoorstel van TenneT betekende dat afnemers die zijn aangesloten op EHS-netten circa 5% hogere transporttarieven zouden betalen. Voor afnemers op HS-netten zou dit tarief gemiddeld 48% hoger zijn. Het systeemdienstentarief zou met 15% toenemen. Het tarievenvoorstel was echter gebaseerd op een aantal kostenposten die naar oordeel van de NMa (deels) niet voor vergoeding in aanmerking komen in het jaar 2010. Daarnaast had TenneT bij het tarievenvoorstel geen rekening gehouden met de overgangsregeling voor eindverbruikers op HS-netten die de NMa met het tarievenbesluit 2009 heeft geïntroduceerd. De NMa heeft het tarievenvoorstel van TenneT op deze punten aangepast en daarmee haar taak als toezichthouder uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar en beroep instellen. Bezwaar- en beroepsprocedures hebben geen schorsende werking op de tarieven.

Bekijk hier het tariefbesluit 2010.