Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Obragas en Netbeheer Haarlemmermeer moeten kwaliteitsprocedures gasnetwerk aanscherpen

Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blijkt dat de regionale netbeheerders Obragas Net N.V. (Obragas) en B.V. Netbeheer Haarlemmermeer (Net-H) niet alle wettelijke procedures op orde hebben om de kwaliteit en capaciteit te garanderen van gasnetwerken. Daarom legt de NMa een last onder dwangsom op. Op 15 januari 2010 dienen Obragas en Net-H hun systemen om de kwaliteit te beheersen op orde te hebben, op straffe van een dwangsom van EUR 25.000 per week die kan oplopen tot maximaal EUR 250.000.

De NMa heeft in 2008/2009 voor de tweede keer de 'kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD's)' van de netbeheerders beoordeeld. Met deze KCD's moeten netbeheerders aantonen dat ze over voldoende capaciteit beschikken om gas te verplaatsen van de bron, de producent, naar een bedrijf of huishouden. Verder moet de kwaliteit van het net worden gewaarborgd. Bij Obragas en Net-H voldoet de risicoanalyse waarmee zij bedreigingen voor de kwaliteit van het net tijdig kunnen opsporen niet aan de eisen die de NMa daaraan stelt. Ook ontbreken de juiste procedures om de kwaliteit van leidingen en kabels te monitoren. De NMa concludeert dan ook dat het systeem om de kwaliteit te beheersen, gebreken vertoont.

In september 2009 legde de NMa een last op aan NRE, vanwege vergelijkbare overtredingen. Daarnaast lopen er nog procedures die betrekking hebben op andere netbeheerders. Naar verwachting wordt nog dit jaar bekend of, en zo ja, welke maatregelen de NMa bij die overige netbeheerders neemt.