Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet twee nieuwe kartels in de schildersbranche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet in de regio Eindhoven wederom twee kartels, voor in totaal EUR 161.000. Bij de kartels zijn in totaal zes schildersbedrijven betrokken. De ondersteuner van de kartels, een calculatiebureau dat in juni van dit jaar al voor twee andere kartels werd beboet, krijgt opnieuw een boete, dit maal van in totaal EUR 29.000. Enkele schildersbedrijven die in juni al beboet werden voor deelname aan een kartel, zijn nu ook bij deze kartels betrokken. Ook zij krijgen wederom een boete opgelegd.

De NMa acht bewezen dat in maart en mei 2006 twee afzonderlijke kartels zijn gevormd waarbij voorafgaand aan twee onderhandse aanbestedingen onderling afspraken zijn gemaakt om de concurrentie te beperken. De projecten, waarvoor de aanbestedingen waren georganiseerd, zijn schilderwerkzaamheden aan een woningcomplex te Veldhoven en aan het Pieter van den Hoogenband zwemstadion (voorheen de Tongelreep) te Eindhoven.

De zes schildersbedrijven, waarvan er één aan beide kartels deelnam, hebben voorafgaand aan hun (individuele) inschrijving op de twee aanbestedingen, het werk verdeeld en de inschrijfprijzen afgestemd. Het calculatiebureau Coöperatieve Vereniging Spegelt U.A. heeft de kartels actief ondersteund door op zijn kantoor een bestekbespreking te organiseren, daarbij zelf aanwezig te zijn, documenten op te stellen met weergaven van de gemaakte afspraken en deze afspraken in banen te leiden. Spegelt heeft hiermee op actieve wijze bijgedragen aan het tot stand komen van de kartels.

Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. Een aanbesteding is juist het moment waarop ondernemingen met elkaar kunnen en moeten concurreren. 'Laat deze boetes een signaal zijn richting iedereen die op deze wijze de concurrentie uitschakelt voor eigen gewin,' aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa.

De volgende ondernemingen hebben boetes gekregen voor hun betrokkenheid bij de twee individuele aanbestedingen: Coöperatieve Vereniging Spegelt U.A. te Helmond (EUR 21.000 en EUR 8.000) en Schilder- en Isolatiewerken Coolen B.V. te Eindhoven (EUR 27.000 en EUR 12.000).

De overige ondernemingen zijn beboet voor hun betrokkenheid bij één aanbesteding: Schildersbedrijf Van de Looij B.V. te Veldhoven (EUR 34.000), Schildersbedrijf Dirks Deurne B.V. te Deurne (EUR 22.000), Schildersbedrijf M. van der Kruijs B.V. te Eindhoven (EUR 18.000), Van Tour Eindhoven B.V. te Eindhoven (EUR 11.000) en Liebregts Resultaatgericht Vastgoedonderhoud B.V. te Eindhoven (EUR 8.000). Schildersbedrijf Van de Looij B.V. kreeg in juni al een boete van in totaal EUR 17.000 en Van Tour Eindhoven B.V. een boete van EUR 28.000. Liebregts Schilderwerken B.V. te Eindhoven, die wel in het onderzoek betrokken was, is niet beboet, omdat is komen vast te staan dat het bedrijf niet betrokken is geweest bij de verboden afspraken.

De boetebesluiten zijn vastgesteld op basis van twee rapporten die de NMa na onderzoek heeft opgemaakt en de zienswijzen van de ondernemingen hierop. Tegen deze besluiten kunnen de ondernemingen bij de NMa bezwaar maken of de NMa verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de Rechtbank Rotterdam.

De NMa wijst op de mogelijkheid dat ondernemingen die het kartelverbod hebben overtreden een clementieverzoek kunnen indienen. Ook een kartelondersteuner kan om clementie verzoeken. Een karteldeelnemer die zich vrijwillig meldt, kan strafvermindering krijgen. De karteldeelnemer die zich als eerste meldt, kan zelfs volledige boetevrijstelling krijgen. Voorwaarde is dat de onderneming zich individueel meldt bij het Clementiebureau van de NMa en relevante informatie over het kartel verstrekt. Zie voor meer informatie: www.acm.nl.

Klik hier voor het persbericht en de besluiten inzake de schilderskartels van juni 2009.