Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet twee kartels en kartelondersteuner in de schildersbranche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet twee kartels in de schildersbranche. Ook de ondersteuner van de kartels wordt beboet. De negen schildersbedrijven die bij de kartels betrokken zijn, krijgen in totaal een boete opgelegd van EUR 164.000. Verder legt de NMa voor het eerst een boete op van in totaal EUR 17.000 aan een calculatiebureau dat de twee kartels in de omgeving van Eindhoven ondersteunde. De NMa acht bewezen dat deze ondernemingen in april 2005 twee kartels hebben gevormd om voorafgaand aan twee onderhandse aanbestedingen door het Ministerie van Defensie hun inschrijvingen af te stemmen. De NMa heeft op dit moment nog meer zaken lopen in de schildersbranche.

De schildersbedrijven, waarvan er drie aan beide kartels deelnamen, hebben voorafgaand aan hun (individuele) inschrijving op twee aparte aanbestedingen, het werk verdeeld, de inschrijfprijzen afgestemd en een rekenvergoeding afgesproken. De deelnemers aan beide kartels werden hierbij actief ondersteund door Calculatiebureau Coöperatieve Vereniging Spegelt U.A., die bij haar op kantoor een bestekbespreking organiseerde, hierbij zelf aanwezig was, documenten opstelde met weergaven van gemaakte afspraken en deze afspraken in banen heeft geleid. Spegelt heeft hiermee op actieve wijze bijgedragen aan het tot stand komen van de kartels.

Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. Een aanbesteding is juist het moment waarop ondernemingen met elkaar kunnen en moeten concurreren. 'Het is zeer te betreuren dat de schildersbedrijven die een offerte indienden voor één of beide aanbestedingen, contact met elkaar hebben gehad over de desbetreffende opdracht, omdat dit de onderlinge concurrentie in zijn geheel heeft uitgeschakeld. Dit soort kartelgedrag is zeer schadelijk voor onze economie, de opdrachtgevers worden hierdoor direct benadeeld', aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. 'De directies van deze ondernemingen wisten heel goed dat het gedrag illegaal was en gebruikten zelfs een calculatiebureau om het kartel goed te laten functioneren. Het is een goede ontwikkeling dat de Europese rechter heeft bevestigd dat wij boetes kunnen opleggen aan kartelondersteuners.'

De volgende karteldeelnemers hebben boetes gekregen voor hun betrokkenheid bij de twee individuele aanbestedingen: Coöperatieve Vereniging Spegelt U.A. te Helmond (EUR. 10.000 en EUR 7.000), Rendon Eindhoven B.V., voorheen Schilderwerken Eindhoven B.V. (EUR 28.000 en EUR 7.000), Schildersbedrijf Metim B.V., te Eindhoven (EUR 10.000 en EUR 7.000) en Schildersbedrijf Van de Looij B.V., te Veldhoven (EUR 10.000 en EUR 7.000).

De overige ondernemingen zijn beboet voor hun betrokkenheid bij één aanbesteding: Van Tour Eindhoven B.V. (EUR 28.000), Ernis Schilderwerken B.V te Maasdonk (EUR 37.000), Dusol Schilderwerken B.V., te Helmond (EUR 6.000), Van Aarle Coolen Schilderwerken B.V. te Tilburg (EUR 10.000), Buysen Schilders B.V. te Eindhoven (EUR 7.000) en Gevelinvest Vastgoedschilders B.V., voorheen I & ES B.V te Erp (EUR 7.000).

Dusol diende, nadat de NMa het onderzoek had geopend, een clementieverzoek in. Dit betekent dat deze onderneming vrijwillig aan de NMa volledige openheid van zaken heeft gegeven over het kartel waarbij zij betrokken was. Volgens de Richtsnoeren Clementietoezegging krijgt Dusol in ruil daarvoor een boetevermindering van 60%. Alleen de eerste melder kan boetevrijstelling krijgen als de NMa nog geen onderzoek is gestart. Dit kan ook de kartelondersteuner zijn. Zie voor meer informatie over de clementieregeling van de NMa: Clementieverzoek.

De boetebesluiten zijn vastgesteld op basis van het rapport dat de NMa na onderzoek heeft opgemaakt en de zienswijzen van de ondernemingen hierop. Tegen deze besluiten kunnen de ondernemingen bij de NMa bezwaar maken of de NMa verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de Rechtbank Rotterdam.